PIECZA ZASTĘPCZA
ŚWIADCZENIE 500+ dla dzieci umieszczonych
w placówkach opiekuńczo – wychowawczych
– przedłużenie wypłaty dodatku.

Sekcja świadczeń ds. pieczy zastępczej informuje, iż aby otrzymać dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego od 1 lipca 2020 r. dyrektor placówki opiekuńczo – wychowawczej powinien złożyć w tut. organie stosowne oświadczenie (druk poniżej).

Miejsce składania oświadczenia:

Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Walczaka 42 blok B
Sekcja świadczeń ds. pieczy zastępczej
pok. 220

ikonka_pdfOświadczenie

  • Post published:9 czerwca 2020