Posiedzenia składów orzekających w trybie zaocznym.

W celu zapewnienia ciągłości pracy zespołów orzeczniczych, Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności organizuje posiedzenia składów orzekających tylko w trybie zaocznym. Oznacza to, że zespół będzie wydawać orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności bez osobistego stawiennictwa osób zainteresowanych na posiedzeniu składu orzekającego.

  • Post published:20 marca 2020