Świadczeniobiorco, podaj numer rachunku bankowego  na które ma być przekazane świadczenie.

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w kraju i decyzjami Prezesa Rady Ministrów związanymi z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, w trosce o zdrowie Państwa oraz pracowników Centrum, zachęcamy Państwa do podania numeru konta bankowego, na które ma zostać wypłacone świadczenie. Obecnie nie wiemy, czy Kasa GCPR będzie czynna w kwietniu. Dlatego, też podaj nam numer konta na które  zostanie przekazane świadczenie.

Poniżej zamieszczamy druk oświadczenia, które należy złożyć w tut. Centrum za pomocą poczty tradycyjnej, elektronicznej lub wrzucenia do urny. Urna znajduje się w siedzibie przy ul. Walczaka 42 i ul. Jagiełły 7.

ikonka_pdfwzór oświadczenia

  • Post published:20 marca 2020