Jak załatwić sprawę w Gorzowskim Centrum Pomocy Rodzinie.

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w kraju i decyzjami Prezesa Rady Ministrów związanymi z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, w trosce o zdrowie Państwa oraz pracowników Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie, od poniedziałku (16 marca) do odwołania Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie zmienia zasady pracy. Z pracownikami można się kontaktować telefonicznie i poprzez pocztę elektroniczną. Przyjmowane są wnioski wysyłane pocztą tradycyjną.
Korespondencja mailowa, telefoniczna lub listowna będzie w najbliższym czasie najbezpieczniejszą formą kontaktu z pracownikami Centrum.
Kontakt telefoniczny z Gorzowskim Centrum Pomocy Rodzinie – 95 7151360
Kontakt mailowy – sekretariat@gcprgorzow.pl

ePUAP- adres skrzynki:/ GCPRIPS/skrytka

Wnioski w formie papierowej (w zamkniętej kopercie), prosimy składać do specjalnie przygotowanej na te okoliczność urny, ustawionej tuż za drzwiami głównej siedziby przy ul. Walczaka 42, blok nr 2, wejście klatką A,
II piętro i w siedzibie przy ul. Jagiełły 7.
Poniżej znajdą Państwo numery telefonów oraz adresy e-mail: do naszych pracowników, którzy zdalnie postarają się pomóc załatwić sprawy w Gorzowskim Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wielkopolskim.

WAŻNE NUMERY TELEFONÓW, E-MAILE, KONTAKTY

Ul. Walczaka 42, blok nr 2, wejście klatką A, II piętro, sekretariat 95 7151360
Dział Rehabilitacji Społecznej – dofinansowania ze środków PFRON, Program „Aktywny Samorząd” – tel. 95 7151366 lub 97151367, email: pfron@gcprgorzow.pl
Sekcja ds. domów pomocy społecznej – skierowanie do domów pomocy społecznej, odpłatność za pobyt w placówce, tel. 95 7151372, email: sekcja.dps@gcprgorzow.pl
Sekcja ds. świadczeń pieczy zastępczej – świadczenia dla rodzin zastępczych, wychowanków pieczy zastępczej, tel. 95 7151382, email: sekcja.pz@gcprgorzow.pl
Sekcja ds. usług i wsparcia – usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, skierowania do placówek wsparcia tel. 95 7151375, 95 7151374, email: uslugi@gcprgorzow.pl
Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności – wydawanie orzeczeń, kart parkingowych, legitymacji osobom niepełnosprawnym – tel. 95 7151364, email; orzecznictwo@gcprgorzow.pl

Ul. Jagiełły 7 – Punkt obsługi i informacji, tel. 95 7151335
Dział Pomocy Środowiskowej – pomoc społeczna
Zespół Pracy Socjalnej Nr 2 – email: zps2@gcprgorzow.pl
Zespół Pracy Socjalnej Nr 3 – email: zps3@gcprgorzow.pl
Sekcja ds. przemocy w rodzinie – tel. 95 7151333, 957151337, email. sekcja.przemoc@gcprgorzow.pl
Sekcja ds. asysty rodzinnej – tel. 95 7151322, email asystentki@gcprgorzow.pl
Dział Świadczeń – decyzje świadczenia z pomocy społecznej tel. 95 7151350, email: dzial.swiadczen@gcprgorzow.pl

Ul. Drzymały 10 – Punkt Obsługi i Informacji, tel. 95 7151343
Zespół Pracy Socjalnej Nr 1 – email: zps1@gcprgorzow.pl
Zespół Pracy Socjalnej Nr 4 – email: zps4@gcprgorzow.pl
Sekcja ds. bezdomności, tel. 95 7151341, email: sekcja.bezdomnośc@gcprgorzow.pl
Dział Świadczeń – decyzje świadczenia z pomocy społecznej tel. 95 7151358, email: dzial.swiadczen@gcprgorzow.pl

Ul. Teatralna 26
Dział Dodatków Mieszkaniowych – dodatek mieszkaniowy, dodatek energetyczny, tel. 95 7355831 lub 95 7355 832, email: dm@gcprgorzow.pl
Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego – świadczenia rodzinne
i opiekuńcze, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, dłużnicy alimentacyjni, świadczenia wychowawcze, tel. 95 7151302,
95 7151304, email: sr@gcprgorzow.pl

Ul. Puszkina 3
Zespół ds. pieczy zastępczej – pomoc rodzinom zastępczym. tel. 957151310, 957151311 email: piecza@gcprgorzow.pl

  • Post published:16 marca 2020