OGŁOSZENIE

Dyrektor Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. informuje, iż poszukujemy pracowników na stanowisko

• PRACOWNIKA SOCJALNEGO
• ASYSTENTA RODZINY

Kandydaci powinni posiadać kwalifikacje uprawniające do wykonywania zawodu.

Kwalifikacje pracownika socjalnego określa ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1507 ze zm.).

Kwalifikacje asystenta rodziny określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 ze zm.)

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie listu motywacyjnego oraz kwestionariusza osobowego i oświadczenia kandydata
(w załączniku do ogłoszenia o pracę na stronie www.gcpr.bip.gov.pl ).

Dokumenty należy składać w siedzibie Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. ul. Walczaka 42
(dział kadr pokój 221) lub droga pocztową na podany adres.

Jednocześnie informuje, iż złożenie dokumentów nie zapewnia zatrudnienia w GCPR w Gorzowie Wlkp.

Aplikacji nie odsyłamy, kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami,
a dokumenty aplikacyjne przechowywane są przez okres, na który kandydat wyraził zgodę.

Gorzów Wielkopolski,  2020 rok

  • Post published:21 stycznia 2020