Dnia 17.12.2019 r. przedstawiciele Zespołu do Spraw Uzależnień Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie, przeprowadzili warsztaty dla młodzieży studenckiej dotyczące problematyki używania narkotyków i dopalaczy oraz konsekwencji z tym związanych.

Spotkanie odbyło się w auli Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim, Filii Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu i zostało przeprowadzone przez: Pana Łukasza Krzeszowskiego i Pana Gabriela Strzeleckiego.
Na spotkaniu omówiono:
– jak rozpoznać uzależnienie,
– rodzaje uzależnień,
– mechanizmy uzależnień,
– współuzależnienia,
– jak radzić sobie z uzależnieniem i gdzie szukać pomocy.

Prowadzący odpowiedzieli również na pytania uczestników i rozwikłano przykładowe zagadnienia prawne dotyczące używek. Spotkanie ze studentami przebiegło w miłej i twórczej atmosferze, a konkluzją jego było stwierdzenie, że zasadnym jest by tego typu warsztaty odbywały się częściej również dla innych specjalizacji.

  • Post published:18 grudnia 2019