Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie jak co roku przygotowało paczki świąteczne dla 114 najmłodszych mieszkańców Gorzowa Wlkp., które można było odebrać w dniu 17 grudnia 2019 r. w siedzibie Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Jagiełły 7.

Rodziny z dziećmi objęte pomocą społeczną otrzymały świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych na okres świąteczny. Dla dzieci oznacza to paczkę pełną słodkości i produktów, które zagoszczą na świątecznym stole.

Pomoc dotyczy wszystkich dzieci korzystających z posiłku w szkole w ramach wieloletniego programu wsparcia finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023. Pomoc w formie świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych może być przyznana nieodpłatnie osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ustawy o pomocy społecznej oraz Uchwale nr III/27/2018 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”.
Obowiązujące kryteria dochodowe wynoszą: 528,00 zł na osobę w rodzinie oraz 701,00 zł na osobę samotnie gospodarującą.

Życzymy zdrowych, wesołych Świąt Bożego Narodzenia

  • Post published:17 grudnia 2019