W dniu 27 listopada 2019 r. w ramach wizyty studyjnej Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie gościło pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Małomicach.

Przedstawiciele Ośrodka przyjechali zapoznać się i przyjrzeć działaniom jakie zostały wdrożone w Dziale Pomocy Środowiskowej w ramach realizowanego w okresie od stycznia 2018 r. do czerwca 2019 r. projektu „Nowe Standardy w Gorzowskim Centrum Pomocy Rodzinie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.Podczas wizyty studyjnej uczestnicy spotkania zostali zapoznani z opracowanymi przez Gorzowskie Centrum rozwiązaniami i działaniami oraz sposobem ich wprowadzania w życie. Przyjazd gości stanowił okazję do rekomendowania dobrych praktyk, a także podzielenia się doświadczeniami, które nasze Centrum nabyło w trakcie przebiegu projektu.
Przybyli goście zostali przywitani przez Panią Beatę Kulczycką – Dyrektora Gorzowskiego Centrum, natomiast spotkanie prowadzone było przez Panią Monikę Sułkowską – asystenta koordynatora projektu, która przedstawiła przybyłym zasady reorganizacji oraz omówiła realizację projektu.
Spotkanie pozwoliło na wymianę spostrzeżeń i doświadczeń pomiędzy pracownikami obu ośrodków, porównanie wypracowanych dokumentów i omówienie rezultatów pracy w nowym standardzie.
Życzymy pracownikom OPS Małomice cierpliwości, sukcesów i satysfakcji z pracy w warunkach reorganizacji i wprowadzenia modelu rozdzielenia pracy socjalnej od administracji.

 

  • Post published:27 listopada 2019