Dyrektor Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wielkopolskim
informuje, iż przyjmowane są oferty na stanowisko

  • pracownika socjalnego

         Kandydaci powinni posiadać kwalifikacje uprawniające
do wykonywania zawodu.

Kwalifikacje pracownika socjalnego określa ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej
(t.j. Dz.U. 2018 poz. 1508 ze zm.).

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie listu motywacyjnego
oraz kwestionariusza osobowego i oświadczenia kandydata
(w załączniku do ogłoszenia o pracę na stronie https://gcpr.bip.gov.pl/ ).

Dokumenty należy składać w siedzibie Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Walczaka 42
(dział kadr pokój 221)
lub droga pocztową na podany adres.

  • Post published:18 listopada 2019