Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie zatrudnia obecnie 70 Pracowników socjalnych realizujących zadania pomocy społecznej.

           Pracownicy GCPR stale podnoszą swoje kwalifikacje biorąc udział w kursach oraz studiach wyższych. Obecnie aż 10 osób posiada specjalizację II stopnia w zawodzie pracownika socjalnego, zaś 34 osoby specjalizację I stopnia.
Cieszymy się i jesteśmy dumni z naszych kolegów i koleżanek, że inwestują w siebie, swoją naukę i chęć rozwoju by pracować coraz prężniej na rzecz mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego.

  • Post published:22 października 2019