Dnia 17.10.2019r. w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim przedstawiciel Zespołu do spraw uzależnień Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie Łukasz Krzeszowski przeprowadził szkolenie z profilaktyki uzależnień dla specjalistów ds. profilaktyki społecznej oraz nieletnich KMP/KPP/KP z Województwa Lubuskiego.

Szkolenie dotyczyło nowych substancji psychoaktywnych oraz zagrożeń ze strony substancji psychoaktywnych, nie znajdujących się na liście środków kontrolowanych przez Ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii. Podczas blisko dwugodzinnego spotkania ustalono, że problemy związane z zażywaniem tzw. dopalaczy wymagają ciągłych spotkań z osobami, którym ta tematyka nie jest obca i mogą pomóc w walce z tym zjawiskiem. Spojrzenie różnych środowisk na temat, którym wspólnie się zajmują pozwoli na określenie właściwych kierunków działań, co w przyszłości może pozwoli na całkowite wyeliminowanie tych substancji z otoczenia. Uzgodniono też, że w dalszym ciągu konieczna będzie stała współpraca, by wzajemnie pomagać sobie w codziennej walce z substancjami psychoaktywnymi.

  • Post published:18 października 2019