Dyrektor Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie w dniu 9 października 2019 r. otrzymał z rąk Dyrektora gorzowskiej elektrociepłowni czek o wartości 40.000 złotych.

Otrzymane wsparcie trafi do gorzowskich rodzin, które kwalifikują się do objęcia pomocą społeczną wg kryteriów ustawy o pomocy społecznej (tj. kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej w wysokości 701 zł, kryterium dochodowe dla osoby w rodzinie – w wysokości 528 zł), z zastrzeżeniem, że korzystają z ciepła sieciowego przesyłanego za pomocą miejskiej sieci ciepłowniczej.
Celem programu „Dzielimy się ciepłem” jest pomoc w opłatach za ogrzewanie mieszkań i korzystanie z ciepłej wody użytkowej, z tym m.in. osobom/ rodzinom posiadającym zadłużenie.
Program realizowany jest m.in. w Gdańsku, Toruniu czy Wrocławiu. Miasto Gorzów Wielkopolski jest 7 miastem w Polsce, które otrzymało wsparcie.
Osoby zainteresowane udzieleniem wsparcia mogą zgłaszać się do pracowników socjalnych GCPR w siedzibach przy ul. Jagiełły 7 i ul. Drzymały 10 do punktów obsługi i informacji (pokoje nr 14).

  • Post published:11 października 2019