W Fundacji Pozytywka dnia 09.102019r został zrealizowany Projekt socjalny „Senior +Junior”gdzie  seniorzy oraz dzieci z świetlicy, wspólnie wykonali stroiki i wianki w jesiennej kompozycji .

Projekt zakładał jako główny cel integracja międzypokoleniowa by młodzi i starsi w naturalny sposób mogli się spotkać przy wspólnej pracy wykonując wianki i stroiki związane z porą roku czyli jesienią.Pracownicy socjalni poszukiwali i zachęcali seniorów, którzy chcą połączyć rozwijanie własnych pasji i zainteresowań z działaniem, współpracą na rzecz innych.Ponadto ważne jest inicjowanie i wspieranie działań prowadzących do integracji i łączenia pokoleń. Zrealizowanie projektu pokazuje  dzieciom, że osoba starsza może być ich przyjacielem, nauczycielem i doradcą. Projekt socjalny”Senior + Junior ” realizowany we współpracy z Fundacją Pozytywka.

  • Post published:9 października 2019