Sekcja ds. asysty rodzinnej od dnia 26 września 2019 r. rozpoczęła kolejny cykl zajęć relaksacyjnych dla rodziców i dzieci z elementami arteterapii, bajkoterapi oraz muzykoterapii, które odbywają się w ramach projektu socjalnego II edycja „Akademii mądrego rodzica 2019 r.”

Arteterapia pomaga uzewnętrznić emocje, pragnienia, dążenia, myśli. Jest formą komunikacji z samym sobą i z innymi ludźmi. W trakcie zajęć możliwa staje się zmiana sposobu odbioru otaczającej rzeczywistości. Dzięki niej osoba zaczyna nabierać dystansu w stosunku do własnych, niekiedy trudnych przeżyć, uczuć i doświadczeń.
Dzięki arteterapii można kształtować i rozwijać inteligencję emocjonalną, a szczególnie takie jej aspekty, jak identyfikowanie własnych stanów emocjonalnych oraz wyrażanie ich w społecznie akceptowany, nieraniących innych sposób.
Ponadto wzmacnia przekonanie, iż można żyć bez poczucia winy i lęku przed karą przyznać się do przeżywania cierpienia, buntu i wielu innych negatywnych emocji. Podczas zajęć wykorzystywane są bajkoterapia, muzykoterapia, terapia poprzez sztuki plastyczne.

Cele ogólne:

 1. Stymulacja wszechstronnego rozwoju dziecka.
 2. Rozwijanie wrażliwości, wyobraźni i twórczego myślenia.
 3. Zapoznanie z różnymi technikami plastycznymi.
 4. Wdrażanie do samodzielności, odpowiedzialności i umiejętności planowania działań na miarę indywidualnych możliwości każdego uczestnika.
 5. Wdrażanie do współpracy w grupie i wzajemnej pomocy.
 6. Doskonalenie sprawności manualnej i percepcyjnej.
 7. Doskonalenie umiejętności posługiwania się różnymi narzędziami, materiałami plastycznymi.
 8. Wzmacnianie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły.
 9. Tworzenie życzliwej i przyjaznej atmosfery na zajęciach.
 10. Zaspokojenie potrzeb akceptacji, bezpieczeństwa.

Terminy oraz tematyka zajęć:

26 wrzesień 2019 r.     – godz. 15.00 – 17.00 – Wspomnienie lata – wydzieranki – malowanki.

3 październik 2019 r.   – godz. 15.00 – 17.00 – Jestem „eko”– wykorzystywanie surowców wtórnych.

10 październik 2019 r. – godz. 15.00 – 17.00 – Barwna mandala

17 październik 2019 r. – godz. 15.00 – 17.00 – „Mój portret”.

24 październik 2019 r. – godz. 15.00 – 17.00 – „Wycieczka do ZOO”.

Miejsce zajęć: Siedziba GCPR, ul. Jagiełły 7, pok. 25b
Realizacja – Asystenci rodziny: Emilia Waberska oraz Anna Maciejewska.

 • Post published:1 października 2019