W czwartek 8 sierpnia 2019 r. Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie w ramach wizyty studyjnej odwiedziła kilkunastoosobowa delegacja przedstawicieli Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z Olsztyna. Goście przyjechali zapoznać się i przyjrzeć działaniom jakie wdrożyło tut. Centrum w ramach reorganizacji i  rozdzielenia pracy socjalnej od działań administracyjnych i usług.

Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie realizowało w okresie od 01.01.2018 do 30.06.2019 projekt „Nowe standardy w Gorzowskim Centrum Pomocy Rodzinie” w ramach działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, którego głównym celem było wdrożenie usprawnień organizacyjnych skierowanych na poprawę obsługi klienta.
Podczas spotkania goście z Olsztyna zostali zapoznani z podejmowanymi przez tut. Centrum działaniami, uzyskali informacje na temat wdrożonych rozwiązań modelowych oraz nowej struktury Działu Pomocy Środowiskowej. W ramach dzielenia się dobrymi praktykami przedstawiciele Działu Pomocy Środowiskowej podzielili się z pracownikami olsztyńskiego MOPS szczegółami pracy w nowatorskim systemie, jego zaletami i wyzwaniami, które pojawiły się na etapie wdrożeniowym.

  • Post published:9 sierpnia 2019