W dniu 27 czerwca 2019 r. W Zakładzie Karnym w Gorzowie Wlkp., odbyło się spotkanie z pracownikami Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie – Zastępcą Dyrektora GCPR, panią Beatą Szenwald, Kierownikiem Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego GCPR, panią Marią Mazurek oraz panią Justyną Gabryniewską na zakończenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób uchylających się od płacenia alimentów.
Głównym celem projektu było dostarczenie wiedzy i umiejętności oraz skłonienie osadzonych do zmiany przekonań oraz zachowań sprzyjających podjęciu obsługi swych zobowiązań.
Program przygotowany został przez kuratorów sądowych z II i III Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim.

 

  • Post published:3 lipca 2019