W dniu 27.06.2019 r. odbyło się uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie projektu w ramach działań 7.1

Działanie 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez Ośrodki Pomocy Społecznej. Miasto Gorzów Wielkopolski/ Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie otrzymało dofinansowanie na realizację projektu pt. „Plan na jutro”., który zakłada objęcie wsparciem 50 osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, oddalonych od rynku pracy (w tym osoby niepełnosprawne intelektualnie lub psychicznie, bezdomne i rodziny/ osoby z problemem uzależnienia/ współuzależnienia). Uczestnicy otrzymają kompleksowe wsparcie w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej.
Projekt realizowany będzie  w okresie od 01.07.2019 do 31.12.2020 przez Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie w Partnerstwie ze Stowarzyszeniem Człowiek w Potrzebie Wolontariat Gorzowski.
Z ramienia Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie umowę podpisała pani Dyrektor Beata Kulczycka i z-ca głównej księgowej pani Małgorzata Siczyńska.

  • Post published:28 czerwca 2019