Z przyjemnością informujemy, że dnia 4 czerwca 2019 r. konkurs plastyczny pt. „Moja ulubiona postać z bajki lub książki” został rozstrzygnięty.

Do Zespołu ds. pieczy zastępczej wpłynęło ponad 30 ciekawych prac.
Przewodnicząca Komisji Konkursowej Pani Beata Kulczycka – Dyrektor Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie oraz członkowie zespołu nagrodzili i wyróżnili najciekawsze prace.
Komisja konkursowa kierowała się następującymi kryteriami:
– zgodność pracy z tematem konkursu,
– oryginalność pracy,
– pomysłowość autorów,
– estetyka pracy i jej wartości artystyczne.
Uroczyste wręczenie nagród nastąpi podczas Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego dnia 16 czerwca 2019 r.

Dziękujemy wszystkim, którzy podjęli wyzwanie i wzięli udział w konkursie !!!

  • Post published:6 czerwca 2019