W dniu 31.05.2019 r. przy siedzibie Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Walczaka 42 w Gorzowie Wielkopolskim odbył się Piknik pn. „Siła jest w nas” zorganizowany z okazji Światowego Dnia Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych.

W ubiegłym roku miała miejsce konferencja pod takim samym hasłem „Siła jest w nas”, jej celem było przedstawie form wsparcia osobom z niepełnosprawnościami z terenu naszego miasta.
Nazwa tego już kolejnego spotkania nie jest zupełnie przypadkowa. Siła tkwi w każdym z nas, często czerpiemy ją od siebie wzajemnie ładując przy tym tzw. „akumulatory”, aby móc z jeszcze większym zaangażowaniem i energią nieść pomoc osobom potrzebującym.
Ten dzień 31 maja stał się dniem wyjątkowym dzięki ludziom dobrej woli, którzy poświęcili swój czas i swoje środki by pomagać innym.
Po oficjalnych powitaniach władz Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Organizacji Pozarządowych, przedstawicieli Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, ZUS, PUP, PIP, NFZ oraz wszystkich zaproszonych gości nadszedł czas na wspólną integrację, która jest tak ważna elementem w życiu codziennym w szczególności dla osób, które muszą codziennie pokonywać bariery im to utrudniające.
We wspólnej integracji z mieszkańcami naszego miasta uczestniczyli również członkowie Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzeszczynce.
Podczas spotkania każdy mógł zasięgnąć porad ekspertów między innymi Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Narodowego Funduszu Zdrowia, Powiatowego Urzędu Pracy, Państwowej Inspekcji Pracy oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych takich jak Gorzowskie Stowarzyszenie Amazonek, Gorzowski Związek Sportu Niepełnosprawnych”, Fundacja Aktywizacja z Poznania.
Nie byłoby dobrej zabawy i tańców gdyby nie pieśni ludowe, o to zadbały zespoły z Bogdańca, Jagienki oraz ŚpiewajMi.
W trakcie pikniku można było podziwiać stoisko z bronią KSK Pretor & Doctor Gun, wozy służb mundurowych Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, a dla chętnych uczestników chcących sprawdzić swoją energie rozstawiony został przez Gorzowski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START” tor do pchnięcia kulą. Dzięki Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „MEDYK” w Gorzowie Wielkopolskim możliwy stał się do wykonania tatuaż brokatowy, spotkanie z terapeutą zajęciowym czy pomiar ciśnienia tętniczego, a ciśnienie niektórym z emocji nieznacznie wzrosło.
Jak sama nazwa wskazuje piknik to forma wypoczynku na świeżym powietrzu połączona z pysznym jedzeniem, tak też była u nas. Uczestnicy mogli degustować grochówkę przygotowaną przez Ochotniczą Straż Pożarną w Świniarach, rybę dostarczoną przez Organizację Rybaków Łodziowych w Kołobrzegu czy też grillowane kiełbaski i kaszanki przyrządzone przez firmę „TAKT” S.C. w Gorzowie Wielkopolskim. Nikt nie musiał ustawiać się w kolejce po posiłki, gdyż uczniowie Zespołu Szkół Gastronomicznych z Gorzowa Wielkopolskiego z wielką przyjemnością i angażowaniem zajmowali się podawaniem ich.

Dowodem na to, iż „Siła jest w nas” świadczą nie tylko słowa, a przede wszystkim liczba i wspólne tańce integrujących się uczestników naszego pikniku.

  • Post published:31 maja 2019