Dnia 17 maja 2019 r. w Oddziale gorzowskim Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w związku ze Światowym Dniem Inwalidy i Osób Niepełnosprawnych, odbyła się konferencja pn. „Żyj aktywnie!”.

Swoje prelekcje wygłosili m.in. specjaliści Powiatowego Urzędu Pracy, Działu Rehabilitacji Społecznej GCPR, Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, PFRON czy Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego. W specjalnie przydzielonych stanowiskach odpowiadali oni na pytania uczestników konferencji. Podczas wykładów można było się dowiedzieć się m.in. jaka jest rola aktywizacji osób z niepełnosprawnością, czy mając orzeczenie o niepełnosprawności można pracować, jak pokonywać bariery związane z niepełnosprawnością oraz wykorzystywać swoje atuty na rynku pracy.
Szacuje się, że obecnie w Polsce żyje nawet 7 mln. osób niepełnosprawnych. Jedynie co trzecia z nich jest aktywna zawodowo. Nie musi tak być. Inicjatywa jaką jest „Dzień Osób z Niepełnosprawnością” pokazujący, że osoby niepełnoprawne mogą być pełnowartościowymi i cenionymi pracownikami. Niepełnosprawność nie oznacza bowiem niezdolności do pracy. Celem akcji jest zachęcenie osób z niepełnosprawnością do szeroko pojętej aktywności, nie tylko zawodowej ale i społecznej, a także rozwijanie swoich talentów i pasji.

  • Post published:21 maja 2019