Dnia 27 kwietnia w kościele przy ul. Brackiej odbył się ślub Pani Zosi i Pana Zbyszka, uczestników Domu Dziennego Pobytu.

Państwo Młodzi poznali się w Domu Dziennego Pobytu 16 maja 2016 r. Od razu usiedli przy wspólnym stoliku. Ich miłość zapoczątkowała poduszka, którą Pani Zosia uszyła Panu Zbyszkowi na krzesło, na której Pan Zbyszek siedzi do dzisiaj.
Pani Zosia ma dwoje dzieci, córkę Krystynę i syna Zygmunta, 2 wnuków i 2 prawnucząt. Pani Zosia całe życie pracowała jako tkaczka. Interesuję się ogrodnictwem, lubi pielęgnować kwiaty.
Pan Zbyszek ma 1 syna, starszy syn nie żyje. Ma również 5 wnuków i 4 prawnucząt. Najstarszy prawnuk ma 17 lat. Pan Zbyszek z zawodu jest energetykiem. Pracował w elektrociepłowni i melioracji. Na co dzień jest bardzo wesoły, lubi śpiewać i bardzo kocha swoją Zosię.
Państwo młodzi są najlepszym przykładem na to, że miłość można odnaleźć w każdym wieku!

Młodej parze życzymy wspólnie spędzonych pięknych chwil i wielu lat w zdrowiu.

  • Post published:7 maja 2019