Od dnia 02.04.2019 r. w Zespole ds. pieczy zastępczej rozpoczną się zajęcia z bajkoterapii. Warsztaty te skierowane są przede wszystkim do dzieci wczesnoszkolnych.

Bajkoterapia stanowi odłam biblioterapii i polega na wykorzystywaniu bajek i baśni w celach terapeutycznych, edukacyjnych czy relaksacyjnych. Dzięki tej formie zajęć dziecko poznaje kulturę, obyczaje, historię, uczy się rozumieć świat, w którym żyje, a także rozwija wyobraźnię i pogłębia swoje zainteresowania. Ponadto słuchając opowieści, dzieci przeżywają całą gamę emocji, jednocześnie ucząc się właściwych zachowań, przyswajając uniwersalne wartości, a przy tym dobrze się bawią.
Zajęcia prowadzone będą w formie spotkań edukacyjnych i ćwiczeń z dziećmi, przez trzech koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej – Justynę Grzywnę, Katarzynę Błaszyk i Justynę Pajor.

bajka

 

  • Post published:29 marca 2019