Tegoroczne ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych zaplanowane zostało na noc z 13 na 14 lutego. Badanie już po raz drugi koordynowane było przez Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie. Akcja liczenia bezdomnych przeprowadzana jest raz na dwa lata w sezonie zimowym i jej celem jest między innymi dostarczenie danych potrzebnych do dostosowania oferty pomocowej. Dzięki badaniu oszacowana zostanie skala zjawiska bezdomności na terenie Gorzowa Wlkp.

W siedzibie GCPR przy ul. Jagiełły 7, gdzie o godz. 19.00 rozpoczęło się spotkanie – podczas którego udostępniona została mapa określająca miejsca przebywania osób bezdomnych. Osoby zaangażowane w akcję zostały podzielone na 3 osobowe zespoły. Każdy zespół otrzymał ankietę do przeprowadzenia, dzięki której będzie można ustalić informacje na temat wieku, płci, wykształcenia, obywatelstwa, stanu cywilnego i miejsca ostatniego zameldowania osoby bezdomnej. Osoby, które były gotowe do rozmowy, zostały zapytane również o przyczyny bezdomności, źródła ewentualnego utrzymania, czy też pomoc, z której korzystają, a także jakiej formy pomocy oczekują.
Badania tego typu przeprowadzane są co 2 lata, pierwsze z nich odbyło się w 2009 roku. W 2017 roku w Gorzowie Wlkp. przebywało 181 bezdomnych. W tegoroczną akcję zaangażowało się 51 przedstawicieli podmiotów współpracujących na rzecz pomocy osobom bezdomnym, w tym:
1. Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie.
2. Koło Gorzowskie Towarzystwa Pomocy św. Brata Alberta.
3. Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna.
4. Straż Miejska w Gorzowie Wlkp.
5. Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wlkp.
6. Klub Abstynenta „24 Godziny”.
7. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Gorzowie Wlkp.
8. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp.
9. Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
10. Zakład Karny w Gorzowie Wlkp.
11. Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.
12. Polski Związek Działkowców Okręg w Gorzowie Wlkp.
13. Fundacja Dogonić Marzenia.
14. Stowarzyszenie „Człowiek w Potrzebie – Wolontariat Gorzowski”.

Ze wstępnego zliczenia ankiet wynika, iż na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego przebywa 162 osób bezdomnych.

  • Post published:14 lutego 2019