3 grudnia to Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych, czyli tych u których występują ograniczenia w prawidłowym funkcjonowaniu spowodowane obniżeniem sprawności fizycznej lub psychicznej, lub nieprawidłowości w budowie i funkcjonowaniu organizmu.

Obchody Dnia są okazją do zwiększenia świadomości społecznej o korzyściach płynących z włączenia osób niepełnosprawnych w życie społeczne, a także nagłośnienie ciągle istniejących barier architektonicznych, które przeszkadzają w pełnej integracji.Takie dni, jak ten dzisiejszy, są zawsze dobrą okazją by mówić głośniej i bardziej zdecydowanym głosem o potrzebach i istniejących przeszkodach w codziennym funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych w naszym mieście. Dobrze, że są osoby, instytucje i organizacje na co dzień mówiące w imieniu osób niepełnosprawnych, bo one nie zawsze są w stanie walczyć o samych siebie.
Wszystkim osobom niepełnosprawnym oraz ich najbliższym życzymy dużo siły do walki o samych siebie i odnajdywania codziennych powodów do radości.

  • Post published:3 grudnia 2018