W dniu 16 listopada 2018r. na Auli Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. odbyło się uroczyste spotkanie zorganizowane z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.

W trakcie spotkania zostały przyznane wyróżnienia od Prezydenta Miasta dla wybranych pracowników Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie, które wręczył – Pan Eugeniusz Kurzawski – Sekretarz Miasta.
Dyrektor GCPR – Pani Beata Kulczycka, wręczyła podziękowania wybranym jednostkom, przedstawicielom organizacji pozarządowych oraz stowarzyszeń na c odzień współpracujących z Gorzowskim Centrum.
Pracownicy Gorzowskiego Centrum, otrzymali życzenia m. in. od Pani Elżbiety Rafalskiej – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które przedstawiła Pani Justyny Pawlak – Zastępca Dyrektora Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa, Pani Krystyny Sibińskiej, Pana Tomasza Kucharskiego, Pana Władysława Dajczaka, Radnych Rady Miasta, Prorektora ds. Nauki Akademii im. Jakuba Paradyża.

  • Post published:19 listopada 2018