W dniu 29.10.2018 r. w Gorzowskim Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Walczaka 42 odbyło się spotkanie z przedstawicielami podmiotów działających na rzecz osób bezdomnych na terenie Gorzowa Wlkp.

W GCPR za bezpieczeństwo osób bezdomnych odpowiedzialni są pracownicy Sekcji ds. bezdomności w skład której wchodzą 3 pracowników socjalnych oraz specjalista ds. uzależnień.
Podczas spotkania ustalono zasadny współpracy oraz kontaktu pomiędzy podmiotami udzielającymi wsparcie osobom bezdomnym oraz zaktualizowano informacje, które zawarte zostaną w nowym plakacie i ulotce z miejscami udzielającymi pomocy osobom bezdomnym. Przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń z terenu Miasta opowiedzieli formach pomocy udzielanych osobom bezdomnym na terenie Gorzowa Wlkp., zaś Wydział Spraw Społecznych poinformował o zgłoszeniu do Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. potrzebę powstania Schroniska dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w dniach 01.11.2018r. – 31.11.2019r. uruchomi w swojej siedzibie ogrzewalnię dla bezdomnych (45 miejsc).
Sytuacje osób bezdomnych korzystających ze wsparcia tut. Centrum są na bieżąco monitorowane przez pracowników socjalnych Sekcji ds. bezdomności.
W ramach pracy socjalnej pracownicy Sekcji prowadzą patrole w miejscach przebywania osób bezdomnych. Starają się zachęcać osoby bezdomne do skorzystania z pomocy oraz motywować je do zmiany obecnego trybu życia.

Wnioski końcowe ze spotkania:

  1. jest zasadność uruchomienia kolejnego mieszkania ochronionego na terenie Gorzowa Wlkp. oraz dalszego funkcjonowania obecnego
  2. do końca roku 2018 zostanie zaktualizowana lista miejsce niemieszkalnych
    w których przebywają osoby bezdomne.
  • Post published:30 października 2018