Projekt pn. „Seniorzy warci poznania i działania” powstał na podstawie obserwacji pracowników socjalnych podczas pracy z gorzowskimi seniorami. Spotykają się oni bowiem w swojej pracy z problemami, z którymi borykają się osoby starsze, m.in. z osamotnieniem, niepełnosprawnością, izolacją, brakiem akceptacji, a nawet wykluczeniem społecznym.

Głównym celem projektu była integracja gorzowskich seniorów, zarówno tych prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe jak i uczestników Domów Dziennego Pobytu. Celami pobocznymi zaś było nawiązanie relacji społecznych przez seniorów, wzmocnienie emocjonalne, zaspokojenie potrzeby akceptacji i szacunku, dostarczenie pozytywnych przeżyć przy aktywnym spędzaniu czasu wolnego na świeżym powietrzu, wypracowanie nawyku wyjścia z domu jak również niwelowanie skutków osamotnienia.
Realizacją projektu był rejs po rzece Warcie, podczas którego seniorzy mogli swobodnie porozmawiać, wypić kawę i zjeść coś słodkiego. Przed słońcem chroniły ich czapeczki własnoręcznie zrobione podczas zajęć z terapii zajęciowej przez uczestników Domu Dziennego Pobytu przy ul. Hejmanowskiej. Po zaczerpnięciu świeżego, nadrzecznego powietrza po uczestników rejsu; a wśród nich oprócz seniorów, uczestników DDP, można było także spotkać pracowników i dyrektora Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie; przyjechał autobus, który zabrał ich do Santoka. Tam czekało już rozpalone ognisko, kiełbaski przygotowane do pieczenia i młodzież ZHP Gorzów ze śpiewnikami do wspólnego biesiadowania przy ognisku.
Dzięki wspaniałym ludziom dobrej woli udało się wywołać uśmiech na twarzach osób, którym się zdawało, że to co najlepsze już za nimi i nikt o nich nie pamięta. A przecież wszyscy będziemy kiedyś w ich wieku i nikt z nas nie chciałby być zapomniany.
Nie ważne jest ile mamy lat za sobą, ale ile wspomnień w sercu, dlatego w imieniu seniorów biorących udział w projekcie „Seniorzy warci poznania i działania” dziękujemy za pomoc w zdobyciu kolejnego wspaniałego wspomnienia:

 1. Grupie Społecznościowej z FC Gorzów Wlkp. 24/7,reprezentowana przez panią Agnieszkę Kosacką, która zaangażowała, zachęciła ludzi do zbiórki pieniędzy na rzecz seniorów na portalu społecznościowym.
 2. Wydawnictwu Podatkowemu GOFIN Sp. z o.o. z Gorzowa, które udzieliło wsparcia finansowego
 3. GOPLAST Serafińscy sp. Jawna z Gorzowa, który udzielił wsparcia rzeczowego.
 4. Stowarzyszeniu Wodniaków-Przystań Gorzów
 5. ZHP Gorzów Wlkp.(pomoc harcerzy wolontariuszy)
 6. Ratownictwu medycznemu Gorzów – Robert Sołtys
 7. Pani Mariola Kaczmarek – czuwająca nad udokumentowaniem realizacji projektu
 8. Polskiemu Towarzystwu do Walki z Kalectwem Oddział Gorzów Wlkp.
 9. Usługom transportowym Falcom z Gorzowa
 10. Pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej z Santoka.
 • Post published:15 czerwca 2018