Zakończyła się akcja Wielkiej Zbiórki Książek dla dzieci i młodzieży znajdującej się w pieczy zastępczej, która została podjęta przez Klub Czytających Rodzin „Przystanek Czytankowo” działający przy Bibliotece Pedagogicznej Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. we współpracy z Gorzowskim Centrum Pomocy Rodzinie.

Uroczyste przekazanie książek, odbyło się w dniu 13 marca 2018r.

Uroczyste przekazanie książek

Uroczyste przekazanie książek

  • Post published:15 marca 2018