W dniach 19-25.02.2018 r.  w całym kraju przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, policji, pomocy społecznej i innych instytucji udzielają bezpłatnych informacji pokrzywdzonym i wszystkim zainteresowanym, o przysługujących im uprawnieniach.

Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie jak co roku aktywnie włączyło się w działania. Wspólnie z przedstawicielami Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji zorganizowano dyżury eksperckie dla mieszkańców Gorzowa Wlkp.
– W środę 21 lutego w godzinach 12.00-15.00 w siedzibie KMP przy ul. Wyszyńskiego 122 dyżur będzie pełnić Anna Sadzik Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działającego na terenie miasta Gorzowa Wlkp., kierownik Działu Pomocy Środowiskowej GCPR. wspólnie z policjantami Wydziału Prewencji KMP w Gorzowie Wlkp.
– W dniach 20.02 w godzinach 15.00-17.00 oraz 21.02. w godzinach 11.00-13.00 dyżur w II KP pełnić będzie Edyta Czarniecka specjalista pracy socjalnej Sekcji ds. przemocy w rodzinie.
Celem działań prowadzonych w ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem jest informowanie społeczeństwa o uprawnieniach, jakie przysługują osobom pokrzywdzonym, a także o podmiotach, które mogą im udzielić pomocy i wsparcia. Dla Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie ochrona praw ofiar przestępstw ( w tym przemocą w rodzinie) oraz pomoc pokrzywdzonym, są celem nadrzędnym.

plakat tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem

  • Post published:19 lutego 2018