Dnia 9 grudnia 2017 roku w Miejskim Centrum Kultury Zawarcie odbyły się Mikołajki zorganizowane przez Zespół ds. pieczy zastępczej Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie, we współpracy z Fundacją im. Janusza Korczaka oraz Klubem Sportowym Team Baryła.

Zabawa dedykowana była dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat, które przebywają m.in. w pieczy zastępczej. Imprezę prowadził zespół „Bajduś”, który wspaniale zorganizował czas dzieciom i ich opiekunom. Wśród gości zaproszonych by pobawić się z dziećmi znaleźli się m.in. Prezydent Naszego Miasta, Pan Jacek Wójcicki i Pani Eliza Rudnicka, Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp, którzy okazali się znawcami dziecięcych podskoków i tanecznych kroków. W przerwach pomiędzy tańcami na najmłodszych i ich opiekunów czekał słodki poczęstunek. Momentem na który czekali najmłodsi, była wizyta Mikołaja, który wręczył każdemu dziecku świąteczną paczkę pełną słodyczy, zabawek, artykułów szkolnych i książek. Dzięki mieszkańcom Gorzowa Wlkp., każde dziecko znalazło w swojej paczce coś, co wywołało uśmiech na jego buzi.

  • Post published:11 grudnia 2017