3 grudnia był Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych, czyli tych u których występują ograniczenia w prawidłowym funkcjonowaniu spowodowane obniżeniem sprawności fizycznej lub psychicznej, lub nieprawidłowości w budowie i funkcjonowaniu organizmu.

Obchody Dnia są okazją do zwiększenia świadomości społecznej o korzyściach płynących z włączenia osób niepełnosprawnych w życie społeczne, a także nagłośnienie ciągle istniejących barier architektonicznych, które przeszkadzają w pełnej integracji.
Z tej okazji w dniu 05.12.2017 r. w siedzibie Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Walczaka 42 na zaproszenie dyrektora GCPR, pani Beaty Kulczyckiej, odbyło się spotkanie przedstawicieli jednostek, organizacji i stowarzyszeń na co dzień działających na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu miasta Gorzowa Wlkp.
Po powitaniu gości przez dyrektora GCPR przedstawiciele organizacji pozarządowych opowiedzieli o swojej działalności na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym, następnie p.o. kierownika Działu Rehabilitacji Społecznej, pani Aneta Drożdżewska, przedstawiła w formie prezentacji krótkie podsumowanie bieżącego roku, opowiedziała o funduszach i o tym na co zostały przeznaczone. Po prezentacji zaproszeni goście wzięli udział w dyskusji, w której zostały poruszone wnioski, sugestie, propozycje współpracy i współdziałania na przyszły rok.
Takie spotkania, jak to dzisiejsze, są zawsze dobrą okazją by mówić głośniej i bardziej zdecydowanym głosem o potrzebach i istniejących przeszkodach w codziennym funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych w naszym mieście. Dobrze, że są osoby, instytucje i organizacje na co dzień mówiące w imieniu osób niepełnosprawnych, bo one nie zawsze są w stanie walczyć o samych siebie.

  • Post published:6 grudnia 2017