Program Osłonowy „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego
w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”

Program jest realizowany przez Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie w partnerstwie z Wydziałem Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp. Działania profilaktyczne mają na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie. Od 25 września rozpoczął się cykl zajęć skierowanych do uczniów drugich klas wybranych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie Gorzowa Wlkp. Zajęcia prowadzone są przez specjalistów z Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp.

We wrześniu zajęcia odbyły się w Gimnazjum nr 13 przy ul. Szwoleżerów 2 oraz Gimnazjum nr 9 przy ul. Zamenhofa 2a.
W październiku zaplanowano spotkania z uczniami IV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kosynierów Gdyńskich 8 oraz Technikum Ekonomicznym przy ul. 30 Stycznia 29.
Istotą spotkań jest kształtowanie świadomości i postaw młodzieży w zakresie prawidłowego reagowania na sytuacje przemocowe, budowanie empatii, wypracowanie odpowiedniego postrzegania problemu przemocy w rodzinie ze wskazaniem jak zachować się w sytuacji doświadczania przemocy. Omawiana jest również procedura „Niebieskiej Karty”. Uczniom uczestniczącym w programie przekazywane są ulotki informacyjne wykazujące lokalne dane na temat możliwości uzyskania szeroko rozumianej pomocy. Staramy się nie zostawić żadnego pytania bez odpowiedzi,a wątpliwości bez rozwiązania. Już od 29 września kolejne spotkania warsztatowe, tym razem z młodzieżą rozmawiać będzie psycholog z GCPR na temat „Czym jest lęk i jak sobie z nim radzić”.”
W ramach tego spotkania uczniowie nauczą się odróżnić naturalny niepokój, rozwojowy stres od silnego lęku. Uzyskają także wiedzę jak można sobie poradzić ze stanami długotrwałego napięcia.
Młodzi ludzie, którzy w niedalekiej przyszłości będą budować własne rodziny i wchodzić w nowe role społeczne, wspierać się będą wzorami i wartościami wyniesionymi z rodziny pochodzenia. Warto jest sygnalizować potrzebę budowania pozytywnych relacji, pozytywnej komunikacji, aby skutecznie zapobiegać takim zjawiskom jak przemoc domowa.
Cykl zajęć profilaktycznych w szkołach potrwa do końca października. W ramach programu do końca roku 2017 przewidzianych jest jeszcze wiele działań stanowiących propozycję dla mieszkańców miasta. Między innymi konkurs fotograficzny pn. ,,Dorastanie bez przemocy czyli jak ze sobą żyjemy” skierowany do uczniów wybranych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Ocenione przez komisję konkursową prace plastyczne będą eksponowane podczas spotkania w Galerii Manhattan na zakończenie projektu. Regulamin konkursu jest udostępniony w szkołach uczestniczących w konkursie, w Gorzowskim Centrum Pomocy Rodzinie oraz Komendzie Miejskiej Policji.

  • Post published:5 października 2017