W sierpniu br. Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie przeżyło prawdziwe oblężenie wniosków składanych na świadczenia rodzinne i rządowy program Rodzina 500+.

Wnioski można było złożyć na kilka sposobów: wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego ( z Programu „Rodzina 500+), świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego  ul. Teatralna 26.
Ponadto w sierpniu 2017 r. można było pobrać i złożyć wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na drugie i kolejne dziecko codziennie w:

  • Galerii Askana
  • Galerii Manhattan

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego były składane od 1 sierpnia 2017 r. również drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego: Platforma Informacyjno-Usługowa CSIZS Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na stronie www.empatia.mpips.gov.pl

  • poprzez udostępnioną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych- Platformę Usług Elektronicznych- PUE,
  • poprzez banki krajowe świadczące usługi drogą elektroniczną, spełniające wymogi określone przez ministra właściwego do spraw rodziny,
  • listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie.

A oto jak liczbowo przedstawiały się złożone wnioski:

  • Post published:15 września 2017