Zespół ds. Pieczy Zastępczej informuje, że we wrześniu br. rozpoczyna się szkolenie dla kandydatów na pełnienie funkcji rodziny zastępczej.

Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny zastępczej mogą składać wnioski o przeszkolenie w terminie do 18 sierpnia br. (w Sekretariacie GCPR przy ul. Walczaka 42 lub w siedzibie ZPZ).

Zgodnie z art. 42 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2017 poz. 697) rodziną zastępczą mogą zostać osoby, które m.in. są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, nie były pozbawione władzy rodzicielskiej i władza ta nie jest im ograniczona.

Więcej informacji można uzyskać w Zespole przy ul. Puszkina 3, nr tel. 95 715-13-13, 95 715-13-10

  • Post published:7 lipca 2017