26 czerwca to Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii został on ustanowiony w 1987 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych jako Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Nadużywaniu Środków Odurzających i ich Nielegalnemu Handlowi.

Celem inicjatywy jest zwiększenie międzynarodowej współpracy na rzecz zwalczania i zapobiegania narkomanii, a także uświadamianie konieczności leczenia z uzależnienia od narkotyków. Święto jest też okazją do pokazania osobom uzależnionym, że mają szansę na powrót do życia społecznego.
W związku z powyższym Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie publikuje ulotkę informacyjną na której to znajduje się wykaz podmiotów zajmujących się profilaktyką i terapią uzależnień na terenie Miasta Gorzowa Wlkp.

ikonka_pdfpodmioty zajmujące się profilaktyką i terapią uzależnień na terenie Miasta Gorzowa Wlkp.

  • Post published:26 czerwca 2017