Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie w trosce o potrzeby rodzin objętych pomocą przeprowadziło kolejny cykl spotkań „Szkoły dla rodziców”. Warsztaty odbywały się od 04.04.2017r. do 13.06.2017r. i ukończyło je 7 osób wchodząc tym samym do licznego już grona świadomych rodziców z dyplomami wystawionymi przez GCPR. Podczas zakończenia obecna była Dyrektor Pani Beata Kulczycka, która osobiście gratulowała uczestnikom.

Warsztaty „Szkoły dla rodziców” prowadzone są na kanwie koncepcji T. Gordona i książki A. Feber i E. Mazlish „Jak rozmawiać, żeby dzieci nas słuchały; jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”. Zajęcia są aktywną formą nauki składającą się z krótkich omówień i wprowadzeń tematycznych, a następnie z ćwiczeń i debaty. Ich głównym celem jest wspieranie rodziców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Programu skupia się na budowaniu prawidłowych relacji dorosły – dziecko poprzez naukę dialogu  i kształtowania więzi opartych na wzajemnym szacunku. Ważnym elementem spotkań jest również zachęcanie rodziców do systematycznego wprowadzania zmian wychowawczych, a następnie możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami grupy.
Cykl dziesięciu spotkań programu to szansa dla rodzin na kształtowanie świadomych postaw i nabycie kompetencji niezbędnych w procesie wychowania.

Prowadzący:
Gabriel Strzelecki – pedagog, psychoterapeuta i Koordynator Zespołu Pracy Socjalnej nr 2, uprawnienia do prowadzenia Szkoły dla Rodziców i Wychowawców uzyskane podczas szkolenia organizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.
Maria Gos – psycholog, trener Szkoły dla Rodziców i Wychowawców; uprawnienia uzyskała podczas dwustopniowego kursu organizowanego przez Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu pod okiem prekursorki Programu Pani Joanny Sakowskiej.

  • Post published:19 czerwca 2017