Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego Zespół ds. Pieczy Zastępczej Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie, w dniu 21 maja 2017 r. zorganizował festyn rodzinny „Nad Wartą z Rodziną Warto”. Wydarzenie odbyło się na terenie Klubu Sportowego „Admira”, ul. Wał Okrężny 32, w Gorzowie Wlkp.

Festyn rodzinny rozpoczął się przywitaniem przybyłych gości przez Pana Radosława Sujaka – Wiceprezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. i Panią Beatę Kulczycką – Dyrektora Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie. Wśród znamienitych gości obecni byli również: Pani Justyna Pawlak – Z-ca Dyrektora Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pani Grażyna Jelska- Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Pani Beata Szenwald – Z-ca Dyrektora Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie, Pan Jan Kaczanowski Wiceprzewodniczący Rady Miasta, Pan Marek Surowiec – Wiceprzewodniczący Rady Miasta.
Głównym celem obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego było propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego, jak również podziękowanie rodzinom zastępczym z terenu Miasta Gorzowa Wlkp. za ich pracę i zaangażowanie.  Podczas festynu pracownicy Gorzowskiego Centrum Pomocy Społecznej- Zespołu ds. Pieczy Zastępczej w punkcie informacyjnym udzielali porad i konsultacji jak zostać rodziną zastępczą.
Imprezę prowadził animator, który zachęcał uczestników festynu do wspólnej zabawy. Przed rozpoczęciem II Biegu Rodzicielstwa Zastępczego, który był główną atrakcją festynu, uczestnicy rozgrzewali się pod kierunkiem wykwalifikowanego instruktora zumby. Według „maratończyk – pomiaru czasu” w biegu udział wzięło 158 osób dorosłych oraz 119 dzieci. Każdy uczestnik otrzymał medal, a zwycięzcy puchary i statuetki. Dzieci dodatkowo zostały wyróżnione dyplomami.
Ponadto w czasie pikniku zostały ogłoszone wyniki konkursu plastycznego dla rodzin zastępczych pn.”Nad Wartą z Rodziną Warto”.  Rodziny, które wykonały najlepsze prace otrzymały atrakcyjne nagrody, które zostały ufundowane przez sponsorów. Organizatorzy przygotowali dla dzieci atrakcje min.: malowanie twarzy, balony, bańki mydlane, watę cukrową, popcorn, zamki dmuchane oraz pokaz szkółki piłki nożnej. Ponadto harcerze ZHP Gorzów zorganizowali sportowe gry i zabawy dla dzieci. W czasie pikniku ratownik, instruktor i egzaminator WOPR udzielali pokazu Pierwszej Pomocy, z której mógł skorzystać każdy uczestnik imprezy. Dodatkową atrakcją pikniku był udział policjantów z radiowozem oraz strażaków z wozem strażackim,  przy których dzieci wraz z opiekunami mogli sobie zrobić zdjęcie. Festyn zakończył się losowaniem nagród ufundowanych przez sponsorów dla wszystkich uczestników biorących udział w biegu.
Na zakończenie obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego odbyła się Msza Święta w Katedrze pw. Wniebowzięcia Najświętszej Mari Panny w intencji rodzin zastępczych. Prowadzący Rodzinny Dom Dziecka wspólnie z wychowankami oraz specjalistyczną rodziną zastępczą zajęli się oprawą muzyczną oraz czytaniem Pisma Świętego.

Należy podkreślić, że przygotowanie i realizacja obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego nie mogłaby odbyć się bez wsparcia partnerów: Baryła Time, Klub Sportowy „Admira”, Fundacja im. Janusza Korczaka w Marwicach, Miasto Gorzów Wlkp. oraz sponsorów. W związku z tym Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie – Zespołu ds. Pieczy Zastępczej wyrażając swą wdzięczność za wielkie serce i dobrą wolę niesienia pomocy, pragnie podziękować i życzyć powodzenia wszystkim sponsorom w realizacji życiowych zamierzeń oraz sukcesów zawodowych.

  • Post published:25 maja 2017