Nabór wniosków do Pilotażowego Programu „AKTYWNY  SAMORZĄD 2017”

W dniu 24 stycznia 2017 roku Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął Kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2017 roku. Beneficjentów pomocy prosimy o zapoznanie się z ww. dokumentem na stronie www.pfron.org.pl.

Na co można uzyskać pomoc finansową:

Moduł I
Obszar A Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
Obszar A Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
Obszar B Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego).

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

Terminy przyjmowania wniosków o dofinansowanie :

  • w Module I : od dnia 1 kwietnia 2017 roku do dnia 30 sierpnia 2017 roku
  • w Module II:
    • Od dnia 01 marca do dnia 30 marca 2017 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017),
    • Od dnia 01 września do dnia 10 października 2017 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018).

W załączeniu Regulamin realizacji dofinansowań w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w roku 2017.

Informacje w kwestii naboru wniosków udziela:
Dział Rehabilitacji Społecznej Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie,
ul. Walczaka 42, 66 – 400 Gorzów Wlkp.
tel. 0957151 366/367, e-mail: dzialrehabilitacji@gcprgorzow.pl

>>DRUKI DO POBRANIA<<

 

  • Post published:2 marca 2017