Projekt „Model środowiskowych usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych” realizowany jest przez Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego „ROZWÓJ” w Gorzowie Wlkp., ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. NASZYM CELEM jest wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych oraz ich rodzin poprzez oferowanie wysokiej jakości usług opiekuńczych i asystenckich.

USŁUGI oferujemy w formie świadczeń opiekuńczych w dwóch Domach Dziennego Pobytu:
przy ulicy Przemysłowej 53 w Gorzowie Wlkp.
przy ulicy Świetlanej 75 (Osiedle Poznańskie), Gmina Deszczno

Jeżeli:
jesteś osobą z orzeczonym stopieniem niepełnosprawności,
masz problemy z wykonywaniem podstawowych czynności życiowych ze względu na wiek lub stan zdrowia,
jesteś samotny, a pragniesz kontaktu z innymi ludźmi,
masz zainteresowania, które chcesz rozwijać,
pragniesz aktywnie spędzać czas, poprawić swoją kondycję fizyczną i samopoczucie
Zapraszamy do uczestnictwa w zajęciach oferowanych przez Dom Dziennego Pobytu, które zapewnią Ci:
możliwość podniesienia sprawności, udział w terapii zajęciowej oraz treningach umiejętności,
udział w zajęciach zgodnie z zainteresowaniami,
organizację czasu wolnego (udział w imprezach kulturalnych i turystycznych, spacerach, wycieczkach).
uczestniczenie w programach zdrowotnych (badanie wzroku, słuchu, pomiar parametrów życiowych),
wsparcie psychoterapeuty, pomoc pracownika socjalnego,
przebywanie w godnych warunkach, w otoczeniu przyjaznych ludzi,
wyżywienie (dwa posiłki dziennie – śniadanie oraz obiad),


Odpłatność dla osób uczestniczących w Projekcie jest bardzo niewielka i wynosi:
7 zł dziennie za dwa posiłki w Domu Dziennego Pobytu
5 zł dziennie w przypadku korzystania z transportu (dowóz na terenie gminy Deszczno).


ZAPRASZAMY DO KONTAKTU !
Anna Dolecka specjalista ds. opieki i asystentury tel. 886 246 028

 

 

 

Projekt „Model środowiskowych usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych” realizowany jest przez Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego „ROZWÓJ” w Gorzowie Wlkp., ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. NASZYM CELEM jest wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych oraz ich rodzin poprzez oferowanie wysokiej jakości usług opiekuńczych i asystenckich.

 

 

Jeżeli Twój stan zdrowia nie pozwala na opuszczenie mieszkania, skorzystaj z usług asystenta osoby niepełnosprawnej, którego zadaniem jest:
wspomaganie osoby niepełnosprawnej w komunikacji z otoczeniem, w tym pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i innych;
pomoc w poruszaniu się po mieście i korzystaniu ze środków transportu;
pomoc w docieraniu do szkół, na szkolenia oraz placówek zajmujących się aktywizacją osób niepełnosprawnych;
zapewnienie kontaktów z otoczeniem;
organizację czasu wolnego.
towarzyszenie osobie niepełnosprawnej w kontaktach społecznych – udział w imprezach kulturalnych, wyjściach do kina, teatru, muzeum.


Usługi asystenckie świadczymy w środowiskach zamieszkania na terenie:
Gorzowa Wielkopolskiego oraz Gminy Deszczno

Odpłatność dla osób uczestniczących w Projekcie jest bardzo niska i wynosi:
10 zł miesięcznie za 20 godz. opieki asystenta w środowisku zamieszkania

 

Jeżeli sprawujesz w sposób ciągły opiekę nad osobą zależną – zadbaj o własny stan zdrowia i wykorzystaj szansę jaką daje ci usługa przerwy regeneracyjnej!

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU !
Anna Dolecka specjalista ds. opieki i asystentury tel. 886 246 028

 

ikonka_pdf Ulotka