ul. Walczaka 42 blok 2, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 715 13 60, fax 95 715 13 87
ArrowArrow
ArrowArrow
PlayPause
Apelujemy o empatię! Reaguj na przemoc!
Slider

Projekt socjalny: „Pomost międzypokoleniowy”

 

Termin realizacji:

Marzec-czerwiec 2020r.

Realizatorzy:

Zespół Pracy Socjalnej nr 2 GCPR

Do kogo jest skierowany projekt:

- dzieci w wieku 5-10 lat objętych wsparciem GCPR,

- uczestnicy Domu Dziennego Pobytu przy ul. Hejmanowskiej 5 w Gorzowie Wielkopolskim.

Cel główny projektu:

- Stworzenie pomostu porozumienia umożliwiającego wymianę międzypokoleniową pomiędzy osobami starszymi, a dziećmi.

Cele szczegółowe:

- pobudzenie grupy seniorów do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym,

- zwiększenie empatii i wrażliwości na osoby starsze,

- budowanie w społeczności lokalnej sieci wsparcia,

- pobudzenie rozwoju i aktywności obu grup uczestniczących w projekcie,

- nauka kreatywnego spędzania czasu,

- nabycie umiejętności nawiązywania realizacji pomimo barier pokoleniowych,

- wymiana doświadczeń między grupami uczestników.

Działania:

- organizacja zajęć przygotowujących do kontaktu obu grup,

- pisanie listów zapoznających,

- organizacja spotkania integracyjnego,

- wspólne spotkania przy grach planszowych,

- wspólne spotkania muzyczne,

- wspólne spotkania plastyczne,

- wspólne wyjście do teatru,

- animowanie do wymiany informacji poprzez pytania.