ul. Walczaka 42 blok 2, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 715 13 60, fax 95 715 13 87
ArrowArrow
ArrowArrow
PlayPause
Apelujemy o empatię! Reaguj na przemoc!
Slider

Projekt socjalny "Zaszczep w sobie odpowiedzialność "

Termin realizacji:

Luty-marzec 2020r.

Realizatorzy:

Gracjana Gajos przy współpracy Zespołu Pracy Socjalnej nr 1

Partner projektu: Przedstawiciel Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Zielonej Górze, Przychodnia Gorzów Wlkp. ul. Walczaka 27 – Pani Grażyna Rojczyk dyplomowana pielęgniarka

Cel główny projektu socjalnego:

Akcja informacyjno- edukacyjna skierowana do rodziców i opiekunów dzieci od 1 m-ca życia do 19 r.ż. oraz osób spodziewających się narodzin dziecka.

Cele szczegółowe:

- zwiększenie zaufania beneficjentów do działań na rzecz profilaktyki chorób zakaźnych

- podniesienie poziomu wiedzy w zakresie umiejętności zapobiegania chorobom zakaźnym, którym można zapobiegać w drodze szczepień ochronnych

- wzrost świadomości dotyczącej korzyści wynikających ze szczepień ochronnych