ul. Walczaka 42 blok 2, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 715 13 60, fax 95 715 13 87
ArrowArrow
ArrowArrow
PlayPause
Apelujemy o empatię! Reaguj na przemoc!
Slider

Projekt socjalny: „Ludzie z pasją – Bieg dookoła województwa lubuskiego”

Opis projektu:

Problemami społecznymi z jakimi chcieliby się zmierzyć twórcy niniejszego projekty są w głównej mierze uzależnienia i ich skrajna konsekwencja czyli wykluczenia społeczne.
Wykluczenie społeczne nie jest niczym nowym, przynajmniej od czasu kiedy ludzie uświadomili sobie, że bycie razem nie jest naturalnie trwającym i łatwym do przywrócenia stanem rzeczy. Być może potrzebujemy siebie nawzajem, żeby przetrwać i czuć się dobrze, ale to nie wystarcza, aby osiągnąć ideał doskonałej i harmonijnej wspólnoty, która wszystkich przyjmuje i świadomie bądź nieświadomie nikogo nie wyklucza. W każdym społeczeństwie wykluczenie jest nieuchronne i nieuniknione, co nie znaczy, że dla wykluczonych nie ma żadnej nadziei. Ekskluzywne grupy prędzej czy później otworzą się pod wpływem wewnętrznych lub zewnętrznych nacisków, poza tym nie wszystkim odpowiada uprzywilejowana pozycja i jej obrona co daje impuls do integracyjnych projektów tworzonych poza elitarnymi strukturami. Nadzieja nie oznacza pewności integracja, czy alter integracja są kosztowne, a my jesteśmy niedoskonali, więc nie oczekujmy cudów, jednakże nie możemy przechodzić obojętnie obok problemu i udawać, że go nie ma „ Siła człowieka nie polega na tym, że nigdy nie upada, ale na tym, że potrafi się podnieść”.

Termin realizacji:

07-12 września 2020r.   

Realizatorzy projektu:
1. Fundacja'” Dogonić Marzenia”
2. Instruktor terapii ds. Uzależnień w GCPR Tomasz Manikowski
3. Pracownicy socjalni GCPR ZPS4 Urszula Bednarczyk i Katarzyna Lenkiewicz
4. Zespół ds. uzależnień w GCPR.

Cel główny:

Integracja społeczna grup wykluczonych z powodu uzależnienia, przybliżenie problemu oraz konsekwencji z tym związanych takich jak: bezdomność, utrata praw rodzicielskich, zaburzony system funkcjonowania. Poprzez bieg chcemy pokazać, że człowiek jest kluczem samym w sobie do rozwiązywania problemów życiowych

Cele szczegółowe:
1.Spotkania z osobami, które poprzez pasje skutecznie wychodzą z nałogu
2. zapobieganie nawrotom choroby alkoholowej i innym uzależnieniom poprzez aktywizacji lokalnych grup wsparcia.
3. zapewnienie poczucia przynależności i wspólnoty osób wykluczonych,
4. podniesienie poczucia własnej wartości,
5. uświadomienie rodzicom biologicznym dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, iż poprzez przezwyciężanie aktualnych problemów są w stanie odzyskać pełnię praw rodzicielskich.
6. promowanie GCPR i jego działalności na terenie miasta Gorzowa Wlkp.                          
7. pokazanie alternatywnych sposobów wychodzenia z nałogu.

Działania:
Zorganizowanie biegu dookoła województwa lubuskiego, którego zadaniem będzie zwrócenie uwagi na grupy wykluczone społecznie, bądź zagrożone wykluczeniem oraz promowanie życia wolnego od uzależnień. W każdym miejscu docelowym na trasie biegu, organizowane będą spotkania lokalnej społeczności z ludźmi z pasją, którym udało się odnieść zwycięstwo nad samym sobą.

Zadania:
1. Wytyczenie trasy biegu, oraz ustalenie miejscowości docelowej na dany dzień.
2. Nawiązanie kontaktu i współpracy z władzami gminy, bądź miasta w którym planowana jest meta etapu, oraz zaproszenie w/w do udziału w projekcie.
3. Współpraca z zespołem ds. uzależnień w GCPR.
4. Współpraca ze stowarzyszeniem „Aktywne życie”-Sebastian Wierzbicki.
5. Nawiązanie współpracy z lokalnymi mediami.
6. Współpraca z głównym organizatorem przedsięwzięcia -Fundacją „Dogonić Marzenia”
7. Współpraca z odziałem leczenia uzależnień w Specjalistycznym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Ciborzu.
8. Pozyskiwanie sponsorów.

Przewidziane efekty:
1. Pozytywne konstruowanie dalszego życia osób uzależnionych.
2. Integracja lokalnej społeczności.

Finansowanie projektu:
1. Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
2. Osoby prywatne i przedsiębiorstwa zaprzyjaźnione z Fundacją „Dogonić Marzenia”
3. Stowarzyszenie „ Aktywne Życie”- Sebastian Wierzbicki