ul. Walczaka 42 blok 2, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 715 13 60, fax 95 715 13 87
ArrowArrow
ArrowArrow
PlayPause
Apelujemy o empatię! Reaguj na przemoc!
Slider

Projekt socjalny: „S.O.S dla Seniora”

II Edycja

Termin realizacji:

Wrzesień-listopad 2020r.

Realizatorzy:

Zespół Pracy Socjalnej nr 3 GCPR

Do kogo jest skierowany projekt:
Uczestnicy klubu seniora.

Cel główny:
Zwiększenie świadomości osób starszych w kwestii wyłudzeń pieniędzy.

Cele szczegółowe:
- zapobieganie kradzieżom,
- uwrażliwienie starszych osób na zjawisko wyłudzeń,
- wskazanie, jak można się ustrzec przed zagrożeniem i jak działają oszuści,
- wskazanie jak należy się zachować jeśli dojdzie do próby wyłudzenia.

Działania:

- przeprowadzenie prelekcji we współpracy z Wydziałem Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim,

- stworzenie i przekazanie ulotki informacyjnej osobom zagrożonym wyłudzeniem.