ul. Walczaka 42 blok 2, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 715 13 60, fax 95 715 13 87
ArrowArrow
ArrowArrow
PlayPause
Apelujemy o empatię! Reaguj na przemoc!
Slider

Projekt socjalny: „Bliżej siebie-razem łatwiej”

II edycja

 

Termin realizacji:

Czerwiec-październik 2020r.

Realizatorzy projektu:

Zespół Pracy Socjalnej nr 3 GCPR

Do kogo jest skierowany projekt:

Opiekunowie osób w podeszłym wieku niepełnosprawnych fizycznie i psychicznie.

Cel główny projektu:

- Integracja i edukacja opiekunów.

Cele szczegółowe:

- nabycie umiejętności wykonywania usług opiekuńczych nad osoba zależną tj. zabiegi pielęgnacji i higieny ciała, organizacja przestrzeni wokół chorego,

- nabycie wiedzy na temat żywienia osób w podeszłym wieku,

- nabycie wiedzy na temat możliwości uzyskania pomocy w opiece nad osobą zależną na terenie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego,

- nabycie wiedzy na temat możliwości wsparcia dla opiekunów na terenie Miasta.

Działania:

- spotkania o charakterze informacyjnym i edukacyjnym.

Promocja projektu:

- współpraca z przychodniami podstawowej opieki zdrowotnej,

- przygotowanie broszurek informacyjnych oraz plakatów,

- umieszczenie informacji o projekcie na stronie internetowej GCPR,

- promocja bezpośrednia wykonywana poprzez pracowników socjalnych.