ul. Walczaka 42 blok 2, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 715 13 60, fax 95 715 13 87
ArrowArrow
ArrowArrow
PlayPause
Apelujemy o empatię! Reaguj na przemoc!
Slider

Projekt socjalny „Poznajmy się”

 

Termin realizacji:

Marzec-wrzesień 2020r.

Do kogo jest skierowany projekt:

Mieszkańcy bloku socjalnego przy ul. Złotego Smoka 6 w Gorzowie Wielkopolskim.

Cel główny projektu socjalnego:

Przeprowadzenie diagnozy problemów mieszkańców w/w bloku socjalnego.

Cele szczegółowe projektu:

- stworzenie aktualnej charakterystyki mieszkańców bloku socjalnego,

- rozeznanie aktualnych problemów mieszkańców bloku socjalnego,

- pogłębienie/nawiązanie współpracy z różnymi instytucjami, celem pozyskania informacji i stworzenia kompleksowej diagnozy,

- przygotowanie planu animacji społeczności lokalnej,

- włączenie mieszkańców do planowania działań na terenie bloku socjalnego.

Działania:

- stworzenie kwestionariusza ankiety,

- przeprowadzenie badań wśród mieszkańców,

- zorganizowanie spotkania z instytucjami realizującymi swoje zadania na terenie budynku, pozyskanie informacji o problemach i potrzebach,

- stworzenie diagnozy aktualnych problemów w oparciu o zebrany materiał,

- zorganizowanie spotkania z mieszkańcami, przedstawienie diagnozy i propozycji działań.

Realizatorzy:

Zespół Pracy Socjalnej nr 3 GCPR.