ul. Walczaka 42 blok 2, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 715 13 60, fax 95 715 13 87
ArrowArrow
ArrowArrow
PlayPause
Apelujemy o empatię! Reaguj na przemoc!
Slider

III edycja projektu skierowana jest głównie do rodzin z dziećmi objętych wsparciem
asystenta rodziny Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie.

Projekt ma na celu podniesienie kompetencji opiekuńczo -wychowawczych, wzmocnienie więzi emocjonalnych dziecka z rodzicami oraz rodzeństwem, nabycie umiejętności społecznych w grupie rówieśniczej przez najmłodszych, podwyższenie wiedzy z zakresu prawidłowego wydatkowania świadczenia wychowawczego 500+. W ramach projektu zaplanowano realizację poniższych zajęć:

  1. Szkoła dla rodziców

- zajęcia odbędą się w miesiącach – marzec, kwiecień, maj 2020r.,
przewidziano 10 spotkań, każde po 3h.

prowadzący : Katarzyna Misian, Katarzyna Szymoniak – Młot

  1. Prawidłowe gospodarowanie budżetem domowym, zwiększenie świadomości rodziców w zakresie wydatkowania
    świadczenia wychowawczego.

- zajęcia odbędą się we wrześniu 2020r.,
przewidziano 2 spotkania po 2h warsztatów.

Prowadzący: Katarzyna Szymoniak-Młot.

  1. Warsztaty dla rodziców z zakresu edukacji seksualnej dziecka.

- zajęcia odbędą się w miesiącach- wrzesień i październik 2020r.,
przewidziano 6 spotkań, każde po 2h

Prowadzący: Aleksandra Janczewska, Barbara Bełza.

  1. Piknik rodzinny.

- przewidziany termin: czerwiec 2020r.

Prowadzący: Katarzyna Misian, Katarzyna Szymoniak-Młot, Barbara Bełza, Aleksandra Janczewska.