ul. Walczaka 42 blok 2, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 715 13 60, fax 95 715 13 87
ArrowArrow
ArrowArrow
PlayPause
ŚWIADCZENIE 500+ dla dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych już od 1 lipca 2019 r.
Slider

„Czwartkowe spotkania przy kawie”

III edycja

                    

Opis projektu:
Integracja osób w wieku 55+ z dzielnicy miasta Zakanale

Cele szczegółowe:
- wypracowanie nawyku wyjścia z domu/mieszkania
- możliwość spotkania „ciekawych” ludzi
- aktywizacja i motywowanie do podejmowania działań        

Beneficjenci :
Na podstawie diagnozy środowiska wytypowane zostaną osoby, które współpracują z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu swojej sytuacji życiowej. Zakwalifikowane zostaną osoby, które nie wykazują chęci poznawania ludzi.

Czas realizacji:
Październik/listopad 2019 rok
W siedzibie Fundacji Pozytywka
ul. Kobylogórska 103
66-400 Gorzów Wielkopolski

Realizatorzy programu –pracownicy socjalni GCPR
1. Urszula Bednarczyk
2. Katarzyna Lenkiewicz
3. Urszula Pawko

Partnerzy:
-Fundacja Pozytywka

Rezultaty:
- wzmocnienie osoby i jej zdolności do samodzielnego pokonywania trudności życiowych
- wzrost zainteresowania spotkaniami z innymi osobami; utrzymywanie kontaktów
- zdolność prawidłowego pełnienia ról społecznych

Działania:
1.Rekrutacja beneficjentów przez pracowników socjalnych na podstawie ustalonych kryteriów.
2 .Pozyskanie poczęstunku w postaci ciasta i kawy na spotkania dla beneficjentów.
3. Zaproszenie osób chętnych do podjęcia współpracy w ramach projektu.
4. Ewaluacja –podsumowanie efektów programu.

Przewidziane efekty:       
- Współpraca pracowników socjalnych z klientami, zmierzająca do prawidłowego funkcjonowania w środowisku, poprzez przezwyciężenie problemów życiowych.                                
- Nabycie przez uczestnika projektu umiejętności (samodzielności i zaradności ) wyjścia z domu /mieszkania i otworzenia się na spotkania z innymi osobami z zamieszkiwanej dzielnicy.                                                     
- Motywowanie i mobilizowanie do podejmowania aktywnych form spędzania wolnego czasu.

Spotkania cykliczne dają możliwość wyrobienia nawyku wyjścia z domu.