ul. Walczaka 42 blok 2, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 715 13 60, fax 95 715 13 87
ArrowArrow
ArrowArrow
PlayPause
ŚWIADCZENIE 500+ dla dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych już od 1 lipca 2019 r.
Slider

"Super rodzina"

Beneficjenci:
- rodziny z dziećmi korzystające z pomocy społecznej,


Cel główny:
- poprawa funkcjonowania rodzin czyli pobudzenie w uczestnikach projektu motywacji do wspólnego spędzania czasu,


Cele szczegółowe:
- wzrost kompetencji wychowawczych i opiekuńczych,
- wzmocnienie więzi rodzinnych,
- zdobycie wiedzy potrzebnej do wsparcia dziecka w jego problemach np. nauka,
- nabycie umiejętności rozpoznawania potrzeb dziecka w zależności od jego wieku i stanu emocjonalnego,
- nabycie umiejętności zagospodarowania czasu wolnego,
- nauczenie się pełnienia ról społecznych,
- wzrost umiejętności komunikowania się ,
- profilaktyka uzależnień.

Realizacja:
Zespół Pracy Socjalnej nr 2 organizować będzie w okresie wakacyjnym zajęcia dla rodziców i dzieci tych rodzin. Zajęcia będą prowadzone przez pracowników socjalnych, jak i zaproszonych specjalistów: terapeutę, psychologa, pielęgniarkę środowiskową, ratownika medycznego. Zajęcia odbywać się będą dwa razy w tygodniu. Zaplanowano osobne zajęcia dla rodziców z kompetencji wychowawczych i osobne zajęcia dla dzieci ze spędzania czasu wolnego. Natomiast w końcowej fazie projektu odbędą się zajęcia wspólne, które będą miały na celu umacniania więzi rodzinnych dzięki nowym umiejętnościom i pod okiem pracowników.