ul. Walczaka 42 blok 2, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 715 13 60, fax 95 715 13 87
ArrowArrow
ArrowArrow
PlayPause
Życzenia Świąteczne
Slider

„LUDZIE Z PASJĄ”

 

Opis działania:
Zorganizowanie biegu dookoła województwa lubuskiego, którego zadaniem będzie zwrócenie uwagi na grupy wykluczone społecznie, bądź zagrożone wykluczeniem oraz promowanie życia wolnego od uzależnień. W każdym miejscu docelowym na trasie biegu, organizowane będą spotkania lokalnej społeczności z ludźmi z pasją, którym udało się odnieść zwycięstwo nad samym sobą.
Cel główny:
Integracja społeczna grup wykluczonych z powodu uzależnienia, przybliżenie problemu, oraz konsekwencji z tym związanych takich jak: bezdomność, utrata praw rodzicielskich, zaburzony system funkcjonowania. Poprzez bieg chcemy pokazać, że człowiek jest kluczem samym w sobie do rozwiązywania problemów życiowych
Cele szczegółowe:
- Spotkania z osobami, które poprzez pasje skutecznie wychodzą z nałogu.
- zapobieganie nawrotom choroby alkoholowej i innym uzależnieniom poprzez aktywizację lokalnych grup wsparcia.
- zapewnienie poczucia przynależności i wspólnoty osób wykluczonych,
- podniesienie poczucia własnej wartości,
- uświadomienie rodzicom biologicznym dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, iż poprzez przezwyciężanie aktualnych problemów są w stanie odzyskać    pełnię praw rodzicielskich.
- promowanie GCPR i jego działalności na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego i współpracę z Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie
- pokazanie alternatywnych sposobów wychodzenia z nałogu .
Przewidziane efekty:
- Pozytywne konstruowanie dalszego życia osób uzależnionych.
- Integracja lokalnej społeczności.
Realizatorzy projektu:
- Fundacja '”Dogonić Marzenia”
- Instruktor terapii ds. Uzależnień w GCPR Tomasz Manikowski
- Pracownik socjalny GCPR Urszula Bednarczyk
- Zespół ds. uzależnień w GCPR.

          W dniach 24.09-28.09.2018 r. odbywa się Bieg dookoła województwa lubuskiego w ramach projektu socjalnego. Biegacza mają do pokonania w sztafecie 600km. W każdej z miejscowości, w której będzie przystanek, uczestnicy biegu będą rozmawiać z mieszkańcami o tym jak zamienić nałóg w pasję, a także o tym, że z każdego uzależnienia można wyjść.

Serdeczne podziękowania dla Piotra Sobczynskiego zaprzyjaźnionego biegacza za pyszny obiad! Wspaniały gest!
Trudno opisać w paru słowach te dwa dni, które są za nami. Pszczew - jeszcze raz dziękujemy. To Wy pierwsi wpuściliście wiatr w żagle tego projektu !

Nowa Sól - piękne spotkanie! Wspaniali, życzliwi ludzie, otwarci na działania. Z Wami warto doganiać marzenia !

Dziękujemy Parafii Św. Józefa w Nowej Soli za nocleg, a my już dalej w trasie ???‍♂️?‍♀️ ! Łęknica

Kostrzyn nad Odra
Uczestniczyliśmy w otwarciu biegu dla uczniów szkoły podstawowej nr 4 oraz odkryliśmy "Zagłębie dyniowe" ☺
 
 
Baczyna
 
 
Bieg dookoła Województwa lubuskiego przeszedł już do historii, ale w naszych sercach i w naszej pamięci zostanie jeszcze na bardzo długo. Nie sam bieg był w tym wszystkim najważniejszy, ale spotkania z ludźmi. Dzielenie się swoimi doświadczeniami, problemami i radościami, a przede wszystkim pasją, która pomaga przetrwać wiele trudnych chwil. Rozmowy z lokalnymi społecznościami trwały czasami do późnych godzin wieczornych, a i tak kończyły się niedosytem. Razem ze wszystkimi przedstawicielami Gmin i Miast w których mieliśmy spotkania ustaliliśmy wstępnie, że spotkamy się za rok!! Cieszymy się bardzo, że pomysł okazał się trafiony i założenia projektu spełnione. Jeszcze raz dziękujemy współorganizatorom założenia i cudownym ludziom, których spotkaliśmy na naszej drodze.
 
 

Ewaluacja końcowa projektu

           W opinii pracowników socjalnych i uczestników biegu założenia projektu zostały zrealizowane. Bieg dookoła Województwa lubuskiego nie pozostał bez echa., w trakcie jego trwania cieszył się zainteresowaniem lokalnych mediów takich jak „Gazeta Lubuska”, „ Tele Top”, Radio Gorzów i TVP 3. Na mecie każdego z etapów biegu spotykali się „Ludzie z Pasją” z lokalną społecznością, pracownikami socjalnymi GOPS i co najważniejsze z osobami wychodzącymi z nałogów i ich rodzinami. Rozmowy trwały czasami do późnych godzin wieczornych, poruszane były głównie problemy uzależnień, alternatywne sposoby wychodzenia z nałogu oraz kwestia pozytywnego konstruowania dalszego życia osób uzależnionych.
          Nawiązana została współpraca pracowników socjalnych Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie z pracownikami socjalnymi w Gminie Pszczew, Łęknicy i Lubiszynie, pracownikiem socjalnym Centrum Integracji Społecznej w Kostrzynie nad Odrą oraz pracownikami Wydziału Spraw Społeczno Administracyjnych Urzędu Miasta w Nowej Soli. Wstępnie ustalono, iż projekt będzie cykliczny, w przyszłym roku zamierzamy zaangażować także do przedsięwzięcia lokalne Kluby Biegacza i ludzi z pasją, którzy mieszkają w obrębie w/w Gmin.
           W kolejnej edycji biegu zmienić należy najdłuższy odcinek z Łęknicy do Kostrzyna
i wyznaczyć jeszcze jedną metę docelową. Etap ten był najdłuższy i najtrudniejszy do pokonania ze względu na strefę przygraniczną i drogi szybkiego ruchu.
          Cykliczność projektu pozwoli nam na zrzeszenie większej liczby osób, którym możemy pomóc wyjść z uzależnienia i pokazać piękno życia wolnego od nałogu.