ul. Walczaka 42 blok 2, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 715 13 60, fax 95 715 13 87
ArrowArrow
ArrowArrow
PlayPause
Życzenia Świąteczne
Slider

„POMOCNA ŁAPA”

Opis działania:
Projekt skierowany w stronę dzieci w wieku 7-11lat z rodzin objętych wsparciem Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie. Funkcjonowanie rodzin zaburzone jest głównie
z uwagi na problemy opiekuńczo-wychowawcze. Dzieci te nie mają utrwalonych prawidłowych wzorców i zachowań co często skutkuje niską samooceną, agresją czy zaburzonymi relacjami z otoczeniem i rówieśnikami.
Beneficjenci:
Projekt socjalny dla dzieci w wieku 7-11 lat z rodzin objętych wsparciem Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie.
Miejsce i termin realizacji:
Miejsce:
Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie ul. Jagiełły 7
Schronisko „AZORKI” w Gorzowie Wielkopolskim ul. Fabryczna 97
Termin Realizacji:
wrzesień 2018r.
Realizatorzy:
Pracownicy socjalni Zespołu Pracy Socjalnej nr 4 - Dominika Kuryś Julia Bartnicka
Cel główny projektu:
Nauka empatii od małego poprzez aktywne spędzanie czasu wolnego.
Cele szczegółowe:
- Wzmacnianie rozwoju emocjonalnego
- Nawiązywanie relacji społecznych, poprawa komunikacji
- Uwrażliwienie na krzywdę i cierpienie zwierząt
- Nauka odpowiedzialności, pracowitości, opiekuńczości
- Nauka opanowania emocji i ograniczania wybuchów agresji
- Dostarczenie pozytywnych przeżyć
- Spędzanie czasu wolnego na pomocy innym
- Spędzanie czasu wolnego na świeżym powietrzu
- Propagowanie idei wolontariatu

            Pierwsze spotkanie odbyło się w siedzibie GCPR prz ul.Jagiełły. Zaproszone zostały dzieci z rodzin objętych wsparciem Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie.
              Na spotkaniu dzieci otrzymały słodki poczęstunek oraz drobny upominek, w tym przypinka z napisem "Przyjaciel Zwierząt" wraz ze swoim imieniem. Zostały zorganizowane różne zabawy, gry i prace plastyczne o tematyce zwierzęcej, m.in. układanie gigantycznych puzzli, szukanie zwierzaka "do pary", wykonanie dużego serca z brystolu. Była również pogadanka na temat szacunku do zwierząt, pomocy dla nich, reagowania na ich krzywdę. Dzieci dowiedziały się gdzie można zgłosić, gdy zauważą zaniedbanego, bądź rannego zwierzaka. Na koniec spotkania każde dziecko mogło mieć pomalowaną farbkami buzię.
           Wśród pracowników GCPR, jak i wśród dzieci została zorganizowana zbiórkę karmy dla podopiecznych OTOZ Animals Gorzów Wielkopolski oraz Schroniska w Gorzowie Wielkopolskim "Azorki".

           Na drugie spotkanie zostali zaproszeni Inspektorzy ds. ochrony zwierząt OTOZ Animals Gorzów Wielkopolski. Dzieci mogły dowiedzieć się jak wygląda ich praca, poznać przykłady i różne historie, w których Inspektorki ratowały pokrzywdzone zwierzęta. Na spotkaniu był obecny malutki gość, podopieczny OTOZ Animals, kilkumiesięczny kotek, który zdecydowanie skradł serca wszystkim dzieciakom.
Pogadanka dotyczyła również odpowiedzialności za posiadane zwierzęta, jak o nie prawidłowo dbać, dzieci mogły również opowiedzieć o swoich domowych zwierzętach. Na spotkaniu dzieci oglądały zdjęcia oraz krótki filmik z interwencji, a także mogły poznać pozostałych podopiecznych OTOZ Animals.
         Przekazano zebraną karmę, a także drobne podziękowanie za spotkanie w postaci ogromnej laurki zrobionej przez dzieci specjalnie dla Pań z Otozu.

            Trzecie spotkanie to Mikołajkowy Spacer do Schroniska dla zwierząt w Gorzowie Wielkopolskim "Azorki".
Dzieci "Mikołaje" przekazały karmę oraz smakołyki dla psiaków, a dzięki Panu Robertowi (wolontariusz) mogły poznać funkcjonowanie schroniska oraz ideę wolontariatu. Wspólnie byliśmy na długim spacerze z psiakiem Blacky, poznaliśmy również bliżej psiaka Ariona.

,,MAM ŚWIADOMOŚĆ, MAM WIEDZĘ‘’

Opis projektu: Od czego uzależniają się dzieci i młodzież? Jak zapobiegać uzależnieniom? Na jakie wyzwania profilaktyczne powinni odpowiedzieć rodzice? W jaki sposób pomóc dzieciom, u których problem już się rozwinął ? To pytania na które chcę odpowiedzieć realizując projekt socjalny. Poprzez warsztaty i wykład chcę dotrzeć do dzieci i ich rodziców aby nakreślić problem uzależnień behawioralnych, zajęcia będą prowadzone przez specjalistę terapii uzależnień zatrudnionego w tut. Centrum.
Cel główny:
Zwiększenie wiedzy i świadomości w zakresie uzależnień behawioralnych
Cele szczegółowe:
- upowszechnienie i pogłębianie wiedzy na temat profilaktyki uzależnień behawioralnych
- propagowanie kontrolowanego i zdrowego stylu życia
Przewidywane efekty:
- zwiększenie wiedzy na temat uzależnień behawioralnych
- uświadomienie zagrożeń czyhających we współczesnej technice
- zaprezentowanie świadomego i mądrego korzystania z urządzeń wirtualnych
- podniesienie poziomu świadomości i wiedzy rodzica odnośnie występujących zagrożeń
- integracja uczestników programu
Termin i miejsce realizacji zadania:
Projekt realizowany będzie przez pracowników tut. Centrum w placówce przyjaznej dzieciom i rodzinom.
Termin realizacji: wrzesień 2018roku
Beneficjenci:
Rodziny i dzieci zamieszkali na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
Realizatorzy:
- pracownik socjalny ZPS nr 4 Irena Mazurkiewicz
- specjalista terapii uzależnień Łukasz Krzeszowski

           Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie Zespół Pracy Socjalnej nr 4 przy współpracy ze Szkołą Podstawową nr 4 ul. Kobylogórska w miesiącu wrześniu 2018 rok zrealizował projekt socjalny ,, Mam świadomość, mam wiedzę”, w ramach którego został przedstawiony problem uzależnień behawioralnych . Odbyły się warsztaty z uczniami klas czwartych na temat uzależnień behawioralnych. Uczniowie zapoznali się z pojęciem uzależnienia, jego skutkami oraz wpływem na zachowanie.

"ZASZCZEP W SOBIE ODPOWIEDZIALNOŚĆ"

Termin realizacji projektu: wrzesień lub październik 2018r.
Cel główny:
Celem głównym projektu będzie akcja informacyjno- edukacyjna skierowana do rodziców i opiekunów dzieci od 1 m-ca życia do 19 r.ż.
Cele szczegółowe:
- zwiększenie zaufania beneficjentów do działań na rzecz profilaktyki chorób zakaźnych
- podniesienie poziomu wiedzy w zakresie umiejętności zapobiegania chorobom zakaźnym, którym można zapobiegać w drodze szczepień ochronnych
- wzrost świadomości dotyczącej korzyści wynikających ze szczepień ochronnych
Beneficjenci:
Projekt kierowany będzie do rodziców i opiekunów dzieci od 1 m-ca do 19 r.ż.
Partnerzy:
Partnerem będzie przedstawiciel Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Zielonej Górze, Przychodnia Gorzów Wlkp. ul. Walczaka 27 – Pani Grażyna Rojczyk dyplomowana pielęgniarka.

"SPĘDŹ WOLNY CZAS Z RODZINĄ"

Termin realizacji projektu: wrzesień 2018r.
Partnerzy: straż pożarna, policja, przedstawiciele warsztatów garncarskich, fotograf zawodowy, przedstawiciele Wojska Polskiego, dyplomowani nauczyciele ze Szkoły Memo.
Cel główny:
Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych wyrażony poprzez pobudzanie aktywności rodzinnej lokalnej społeczności, poprzez organizację festynu rodzinnego w parku na osiedlu Manhattan
Cele szczegółowe:
- zapobieganie rozpadowi więzi rodzinnych poprzez zintegrowanie rodzin we wspólnej zabawie.
- poprawa umiejętności rodziców spędzania czasu wolego z dziećmi
- oferta w postaci dobrej i twórczej zabawy, ruchu na świeżym powietrzu, zdrowej rywalizacji w konkurencjach, w tym dzieci z rodzicami.
- spotkania i wymiana poglądów z innymi jako dobra alternatywa spędzania wolnego czasu przy komputerze czy telewizorze.
Beneficjenci:
Projekt kierowany będzie do rodzin z dziećmi zarówno korzystających z pomocy tut. Centrum jak i wszystkich rodzin zamieszkujących na terenie miasta Gorzowa Wlkp.

Festyn Rodzinny

           W dniu 01.09.2018 r. przy fontannie "Motylia" na osiedlu Górczyn odbył się Festyn Rodzinny, zorganizowany w ramach projektu socjalnego "Spędź wolny czas z rodziną". Festyn zorganizowali pracownicy Działu Pomocy Środowiskowej Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie wraz z Centrum Szkoleniowym "Memo". Dla uczestników festynu czekało wiele atrakcji m.in. fotobudka, stoisko z eksperymentami chemicznymi, gry i zabawy anglojęzyczne dla dzieci i dorosłych, bańki mydlane, zwierzątka z balonów, było można także wsiąść i zobaczyć jak wygląda od środka radiowóz policyjny.
Festyn spotkał się z dużym zainteresowaniem gorzowian, a sądząc po uśmiechach na twarzach dzieci był to mile spędzony czas.

Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w realizację festynu!

 

„SUPER RODZINA”

Beneficjenci:
rodziny z dziećmi korzystające z pomocy społecznej.
Cel główny:
- poprawa funkcjonowania rodzin czyli pobudzenie w uczestnikach projektu motywacji i chęci do działania w osiągnięciu tego co chcą w swoim życiu.
Cele szczegółowe:
- wzrost kompetencji wychowawczych i opiekuńczych,
- wzmocnienie więzi rodzinnych,
- zdobycie wiedzy potrzebnej do wsparcia dziecka w jego problemach np. nauka,
- nabycie umiejętności rozpoznawania potrzeb dziecka w zależności od jego wieku i stanu emocjonalnego,
- nabycie umiejętności zagospodarowania czasu wolnego,
- nauczenie się pełnienia ról społecznych,
- wzrost umiejętności komunikowania się ,
- profilaktyka uzależnień.

"ZDROWIE I HIGIENA +"

Opis działania:
- spotkania edukacyjne z rodzinami w ramach współpracy z Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna - WSSE na temat korzyści szczepień dzieci oraz konsekwencji ich braku,
- spotkania na temat chorób zakaźnych i pasożytów dzieci,
- profilaktyka raka szyjki macicy
Beneficjenci:
rodziny z dziećmi korzystające z pomocy społecznej.
Cel główny:
edukacja zdrowotna rodzin oraz  skutki braku przestrzegania higieny.

            Zespół Pracy Socjalnej nr 2 we współpracy z  Wojewódzką Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Gorzowie Wlkp., w okresie lipiec-wrzesień 2018r. realizuje projekt socjalny pod tytułem "Zdrowie i higiena +" . Zaplanowane działania mają na celu edukację prozdrowotną uczestników projektu. Grupę docelową stanowi 20 osób objętych wsparciem GCPR, zarówno kobiety jak i mężczyźni. Rekrutacje do projektu prowadzą pracownicy socjalni i asystenci rodziny GCPR.
          W ramach projektu zorganizowane zostaną trzy spotkania prelekcyjne w sali  nr 13 GCPR przy ul. Jagiełły 7. Będą one prowadzone przez pracowników Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej.
- Pierwsze z nich odbędzie się 27.07.2018r. o godzinie 13.00 i będzie poruszało tematykę p rofilaktyki chorób nowotworowych.
- Drugie spotkanie dotyczące zasad higieny i postępowania w przypadkach występowania wszawicy i świerzbu zaplanowane jest na 27.08.2018r.  
- Ostatnie ze  spotkań odbędzie się we wrześniu br. a jego tematem będzie profilaktyka chorób wenerycznych. 
           W ramach zajęć uczestnicy projektu otrzymają ulotki informacyjne.

                     

"ZGODNA RODZINA - SZCZĘŚLIWE DZIECKO"

Opis działania:
- współpraca z Zespołem ds. Pieczy Zastępczej w zakresie rekrutacji rodzin zastępczych skonfliktowanych,
z rodzicami biologicznymi oraz wspierania tych rodzin w kierunku rozwiązywania sporów i ustalania kontaktów z dziećmi (rozmowy motywacyjne, nadzorowanie kontaktów),
- warsztaty na temat rozwiązywania konfliktów prowadzone przez psychologa GCPR dla rodziców biologicznych,
- mediacje rodzinne pomiędzy rodzicami biologicznymi i rodzinami zastępczymi,
- zajęcia "Szkoły dla Rodziców" dla rodziców biologicznych.
Beneficjenci:
10 ojców lub matek biologicznych wraz ze spokrewnionymi rodzinami zastępczymi wychowującymi ich dzieci.
Cel główny:
- rozwiązywanie konfliktów pomiędzy rodzicami biologicznymi, a spokrewnionymi rodzinami zastępczymi wychowującymi ich dzieci,
- ułatwianie rodzicom biologicznym możliwości kontaktowania się z dziećmi przebywającymi w spokrewnionych rodzinach zastępczych,
- podnoszenie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych rodziców biologicznych

 

„AKADEMIA MĄDREGO RODZICA”

Opis działania:
I edycja projektu skierowana jest głównie do rodzin z dziećmi objętych wparciem asystenta rodziny Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie, założeniem jest cykliczność spotkań.
Cel główny:
podniesienie kompetencji opiekuńczo -wychowawczych, wzmocnienie więzi emocjonalnych dziecka z rodzicami oraz rodzeństwem, nabycie umiejętności społecznych w grupie rówieśniczej przez najmłodszych, podwyższenie wiedzy z zakresu prawidłowego wydatkowania świadczenia wychowawczego 500+. W ramach projektu zaplanowano realizację poniższych zajęć:
1. Szkoła dla rodziców
- zajęcia odbędą się w miesiącach - maj, czerwiec, lipiec 2018r., przewidziano
10 spotkań.
prowadzący : Katarzyna Misian, Katarzyna Szymoniak - Młot
2.
„Kraina marzeń” - zajęcia z elementami arteterapii, bajkoterapii. Zajęcia relaksacyjne dla rodziców i dzieci.
- zajęcia odbędą się w miesiącu wrześniu 2018r., przewidziano 6 spotkań,
prowadzący: Emilia Waberska, Anna Maciejewska.
3. Zwiększenie świadomości rodziców/opiekunów, w zakresie prawidłowego wydatkowania świadczenia wychowawczego.
- zajęcia odbędą się w miesiącu październiku 2018r.,
prowadzący : Katarzyna Szymoniak - Młot
4. „Kolorowy świat emocji”, zajęcia z elementami socjoterapii dla dzieci
- zajęcia odbędą się w miesiącach, listopad - grudzień 2018r.,
prowadzący : Katarzyna Misian, Emilia Waberska.

          Dnia 11-09-2018rok odbyły się pierwsze zajęcia projektu socjalnego Akademia Mądrego Rodzica z cyklu „Kraina Marzeń”.
        Zajęcia z elementami arteterapii, bajkoterapii. Zajęcia relaksacyjne dla rodziców i dzieci. Arteterapia pomaga uzewnętrznić emocje, pragnienia, doznania, myśli. Jest formą komunikacji z samym sobą i innymi ludźmi. W trakcie zajęć możliwa staje się zmiana sposobu odbioru otaczającej rzeczywistości. Dzięki niej osoba zaczyna nabierać dystansu w stosunku do własnych, niekiedy trudnych przeżyć, uczuć oraz doświadczeń.
Powyższe zajęcia kształtują i rozwijają inteligencję emocjonalną a szczególnie jej aspekty, jak identyfikowanie własnych stanów emocjonalnych oraz wyrażanie ich w społecznie akceptowany, nie raniący innych sposób.
           Podczas warsztatów „Moje wakacyjne wspomnienia”, wykonano kolaże, kolorowe mozaiki (Mandale). W trakcie zajęć wykorzystano muzykę relaksacyjną.

          Dnia 18.09.2018rok odbyły  kolejne zajęcia projektu socjalnego Akademia Mądrego Rodzica z cyklu „Kraina Marzeń”.
Tym razem w ramach  zajęć zastosowano metodę bajkoterapii. Wykorzystanie bajki miało na celu zniwelowanie nieśmiałość u dzieci oraz uświadomienie, iż dzięki różnicom wszyscy jesteśmy wyjątkowi. Ponadto wykorzystano albumy ze zdjęciami ptaków wodnych oraz lądowych w celu wizualizacji różnorodności kolorystyki oraz kształtów zwierząt. Następnie dzieci oraz rodzice ozdabiali wybraną techniką plastyczną kontury ptaków. Podczas zajęć wykorzystano muzykę relaksacyjną z elementami odgłosów ptaków.

         Dnia 25-09-2018rok odbyły się kolejne zajęcia projektu socjalnego Akademia Mądrego Rodzica z cyklu „Kraina Marzeń”.
Zajęcia z elementami arteterapii, „Fantazyjny wazon” oraz muzykoterapii . Dzieci wraz z rodzicami przy wykorzystaniu różnorodnych metod plastycznych przyozdobiły szklane butelki, słoiki, technika dowolna. W tle rozbrzmiewała relaksacyjna muzyka, odgłosy natury.

          Dnia 02.10.2018r. odbyły się kolejne zajęcia projektu socjalnego Akademia Mądrego Rodzica z cyklu „Kraina Marzeń”. Tematem zajęć było tworzenie rodzinnych opowiastek w formie komiksu. Każda z rodzin otrzymała fragment bajki której zakończenie musiała wymyślić samodzielnie oraz przedstawić za pomocą ilustracji.
Następnie uczestnicy wykonali w grupach budowlę wierzy z papieru bez użycia kleju oraz taśmy. Ćwiczenie to miało na celu naukę współpracy okaz komunikacji pomiędzy uczestnikami.

          Dnia 09.10.2018r. odbyły się kolejne zajęcia projektu socjalnego Akademia Mądrego Rodzica z cyklu „Kraina Marzeń”. Tematem zajęć było piękno podwodnego świata oraz własnoręczne wykonanie akwarium. Rodzice wraz z dziećmi wykorzystali różnorodne materiały w celu przedstawienia życia w głębinach mórz i oceanów. Podczas spotkania omówiono relacje między uczestnikami oraz zdrową rywalizację.

 

ŚWIAT WIDZIANY Z DWÓCH STRON

Opis działania:
W ramach projektu pracownicy socjalni chcieliby przybliżyć dzieciom problemy osób niepełnosprawnych, czyli tych u których występują ograniczenia w prawidłowym funkcjonowaniu spowodowane obniżeniem sprawności fizycznej lub psychicznej, albo nieprawidłowościami w budowie i funkcjonowaniu organizmu.
Cel główny:
kształtowanie pozytywnych postaw dzieci wobec osób niepełnosprawnych, a także przełamywanie lęku przed osobami z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.
Przewidywane efekty:
W efekcie końcowym dzieci uczestniczące w zajęciach będą wykazywały się empatią wobec osób niepełnosprawnych i będą okazywały pomoc we włączeniu tej grupy w życie społeczne.
Termin i miejsce realizacji projektu:
Projekt będzie realizowany w czerwcu 2018 r., uczestnikami będą dzieci w wieku 7-14 lat (uczniowie Zespołu Szkół nr 6). Planowane jest zorganizowanie trzech spotkań warsztatowych, podczas których dzieci w formie ćwiczeń i zabawy poznają najistotniejsze problemy osób niepełnosprawnych oraz ich potrzeby. Zostaną im również przekazane wzorce prawidłowych zachowań w sytuacjach trudnych dla osób z ograniczeniami ruchowymi czy sensorycznymi.

          W dniach 03 i 06 lipca 2018r., w ramach projektu socjalnego realizowanego przez Zespół Pracy Socjalnej Nr 3 pod tytułem „Świat widziany z dwóch stron”, w świetlicy środowiskowej  "Jedyna" przy ul. Sikorskiego 46 w Gorzowie Wlkp. odbyły się spotkania edukacyjne dla dzieci dotyczące problemu życia z niepełnosprawnością. W zajęciach brały udział dzieci w wieku od 7 do 14 lat zamieszkałe w Gorzowie Wlkp. Pracownice socjalne z Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie poprzez zabawę omówiły z dziećmi temat „niepełnosprawności”.
          Niewątpliwie ograniczenia i zmiany wyglądu generowane przez niepełnosprawność ciągle stanowią pewne tabu. Osoby niepełnosprawne niejednokrotnie nie są akceptowane przez zdrowe osoby dorosłe, które z racji wieku i doświadczeń powinny mieć dla nich zrozumienie. Tym bardziej ważne jest, aby otworzyć na niepełnosprawność dzieci: pokazać im na czym polegają różne rodzaje niepełnosprawności, jak powinny reagować na „inność” drugiego człowieka, w czym mogą być pomocne…. To jak w dzieciństwie zostaną przygotowane do obecności osób niepełnosprawnych będzie miało wpływ na ich postawy w życiu dorosłym.
          Projekt socjalny „Świat widziany z dwóch stron” zakłada przybliżenie dzieciom problemu niepełnosprawności poprzez zabawę. Najpierw, w krótkiej prelekcji przekazano wiedzę na temat różnych niepełnosprawności, a następnie poprowadzona została dyskusja, podczas której dzieci opowiadały o swoich spostrzeżeniach dotyczących osób z niepełnosprawnością. Dyskusja pozwoliła na wspólne zburzenie mitów i stereotypów dotyczących osób niepełnosprawnych. Efektem dyskusji stała się praca plastyczna - „KWIATEK”, w którym dzieci zapisały prawa i zalety osób z niepełnosprawnością.
        W celu przybliżenia dzieciom problemów ludzi z niepełnosprawnością sensoryczną przeprowadzono z nimi różne zabawy. „Kalambury” uświadomiły dzieciom jak trudno jest mówić bez użycia słów, a zabawa z chustą pokazała trudności, z jakimi borykają się osoby niewidome.
         Spotkania zostały zakończone konkluzją, iż każdy człowiek jest inny, czasem słabszy, czasem chory - ale każdemu należy się szacunek, niezależnie od tego jak wygląda czy jak się porusza.